Η οικονομία ”μπορεί” μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,4%

«Η προβλεπόμενη έξοδος της ελληνικής οικονομίας από τη μακροχρόνια και βαθιά ύφεση εντός του 2014 φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνεται από τα μακροοικονομικά δεδομένα, όπως καταδεικνύουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία των τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ», επισημαίνεται στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει, το β’ τρίμηνο του 2014 αποτελεί το α’ τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας, ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μετά από μία περίοδο συνεχόμενων, με μία μοναδική εξαίρεση, αρνητικών ποσοστιαίων μεταβολών για 24 τρίμηνα, «κάτι που το ΚΕΠΕ είχε προβλέψει ήδη πριν από ένα εξάμηνο».

Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση ανάκαμψης από το β´ τρίμηνο του 2014, ενώ, σύμφωνα με το πιο μετριοπαθές σενάριο της μελέτης του ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,4%, με ορίζοντα το 2020.

Η σωρευτική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται έως 17%, ενώ, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, η σωρευτική αύξηση εκτιμάται στο 20%.

«Συνολικά, προκύπτει ότι, στην παρούσα συγκυρία, η ελληνική οικονομία ξέφυγε από το φάσμα της ύφεσης, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να αναμένονται ισχυροί για τα επόμενα χρόνια. Οι βασικοί μακροοικονομικοί, καθώς και ορισμένοι πρόδρομοι δείκτες δείχνουν να επιβεβαιώνουν αυτή την εξέλιξη.

Οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις στα δεδομένα για το ΑΕΠ της χώρας συνοδεύονται από ένα, επίσης, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο αφορά στην καταγραφόμενη, έστω και μικρή, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Εντούτοις, στην παρούσα φάση, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, λόγω συγκεκριμένων υφιστάμενων παθογενειών της οικονομίας και της αβεβαιότητας που εδράζεται στις πολιτικές εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.

Η αβεβαιότητα φαίνεται να αντανακλάται στο spread των ελληνικών ομολόγων, αλλά και στην πτώση του ελληνικού χρηματιστηρίου», αναφέρει το ΚΕΠΕ και τονίζει πως «τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των θεμάτων που χρήζουν άμεσης και δυναμικής αντιμετώπισης, καταλαμβάνουν το υπερβολικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα, η έλλειψη ρευστότητας και οι σημαντικές δυσχέρειες αναφορικά τόσο με την παροχή όσο και το κόστος χρηματοδότησης στην οικονομία, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας».