Η εκτόξευση κερδών και τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΣΦΑ στρώνουν το δρόμο για υψηλό τίμημα από τους μνηστήρες

Χρήστος Στεφάνου
energypress.gr

Ενώπιον ενός ευχάριστου διλήμματος βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ, ενόψει και της διαδικασίας πώλησης. Ο λόγος για την έκρηξη της κερδοφορίας αλλά και τη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο εξάμηνο του έτους ο ΔΕΣΦΑ καταγράφει αύξηση καθαρών κερδών 87% και η πρόβλεψη της διοίκησης είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους τα κέρδη μπορούν να φτάσουν έως και τα 90 εκ. ευρώ από 32 εκ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2016 δόθηκε μέρισμα το 50% των κερδών ενώ για φέτος εξετάζεται να αποφασιστεί η διανομή μεγαλύτερου μεριδίου των κερδών, ίσως και πάνω από 80%.

Εκτός όμως από τα κέρδη ένας ακόμη ευχάριστος πονοκέφαλος εντοπίζεται στο ταμείο της εταιρείας. Έτσι ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 145 εκ. ευρώ, σήμερα το ταμείο του ΔΕΣΦΑ μετρά περίπου 170 εκ. ευρώ.

Για το τεράστιο αυτό ποσό, υπάρχουν δύο δυνατότητες: είτε να αποφασιστεί να μείνει στο ταμείο της εταιρείας και να προσμετρηθεί στην αξία, άρα και στο τίμημα που θα καταβληθεί από τους αγοραστές είτε να διανεμηθεί ως επιστροφή κεφαλαίου ή πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους.

Εάν επιλεγεί η πρώτη περίπτωση τότε τα 170 εκ. ευρώ θα αθροιστούν στα ποσά που έχει λαμβάνειν ο ΔΕΣΦΑ από τα τιμολόγια και τις άλλες ανακτήσεις, αλλά και στην αξία των παγίων του. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις τα ποσά αυτά αυτόματα ανεβάζουν την αξία του ΔΕΣΦΑ πολύ πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ που ήταν το τίμημα που επιτεύχθηκε στον προηγούμενο διαγωνισμό που δεν ολοκληρώθηκε.