Η γενική αναισθησία επηρεάζει το IQ των παιδιών

Νέα έρευνα επισημαίνει ότι παιδιά τα οποία είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία για να χειρουργηθούν πριν την ηλικία των 4 ετών παρουσιάζουν φτωχότερες επιδόσεις όσον αφορά την νοημοσύνη και την γλωσσική τους ανάπτυξη.  
Η χορήγηση γενικής αναισθησίας σε παιδιά που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση πριν συμπληρώσουν τα τέσσερά τους χρόνια βρέθηκε ότι συνδέεται με μειωμένη πυκνότητα φαιάς ουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου με αποτέλεσμα χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης (Ι.Q) κατά 5-6 μονάδες και φτωχότερη γλωσσική ανάπτυξη! Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης ερευνητών από το Τμήμα Αναισθησιολογίας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σινσινάτι των ΗΠΑ που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Pediatrics, η αναισθησία στην ηλικία αυτή επηρεάζει την δομή του εγκεφάλου και δη στην πιο κρίσιμη περίοδο της νευροανάπτυξής του.
Παλαιότερη έρευνα είχε δείξει ότι η γενική αναισθησία οδήγησε στον θάνατο κυττάρων νεύρων και γνωστική ανεπάρκεια σε ποντίκια και αρουραίους, διαπίστωση που προκαλεί αυξημένη ανησυχία στον τρόπο με τον οποίο επιδρά η αναισθησία στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην πρόσφατη έρευνα της ομάδας του
Cincinnati Children’s Hospital, η σύγκριση των μαγνητικών τομογραφιών παιδιών ηλικίας 5-18 ετών που είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία πριν την ηλικία των τεσσάρων με αυτές συνομηλίκων τους που δεν είχαν περάσει την σχετική διαδικασία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ειδικών τεστ, έδειξε ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας είχαν χαμηλότερο I.Q το οποίο αντικατόπτριζε απώλεια ευφυίας έως και 6 μονάδων.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η απώλεια ενός βαθμού I.Q ισοδυναμεί δυνητικά με μείωση ατομικών εσόδων κατά 18.000 δολάρια. Συνεπώς, βάσει των υπολογισμών αυτών, η δυνητική απώλεια εσόδων για τα παιδιά που υφίστανται απώλεια 5-6 μονάδες της σχετικής κλίμακας I.Q αγγίζει τα 540 δισεκατομμύρια δολάρια…