Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Αυξημένα κέρδη και μέρισμα υπόσχεται η διοίκηση το 2017

  • Τι θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, ποιες επενδύσεις θα γίνουν…
Όσοι ασχολούνται με το ελληνικό Χρηματιστήριο και αγνοούν τον ΟΤΕ απλά αγνοούν την εταιρία με το υψηλότερο EBITDA (λειτουργικά κέρδη) και τις υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές από το σύνολο των εισηγμένων στο ΧΑ.

______________

Του Μάνου Χατζηδάκη

______________

Το 2016 ΟΤΕ άντεξε την πίεση του ανταγωνισμού και πέρασε στην αντεπίθεση συγκεντρώνοντας μερίδια αγοράς στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την συνδρομητική τηλεόραση. Η δουλειά που έγινε το 2016 φαίνεται ωστόσο περισσότερο στην πλευρά του παθητικού και λιγότερο στα καθαρά κέρδη. Οι εξοικονομήσεις όμως που σταθερά πραγματοποιούνται στο κόστος λειτουργίας αρχίζουν να εμφανίζονται στα περιθώρια κερδοφορίας και να κατεβαίνουν στην τελική γραμμή.

Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3.908,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,1%. Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1%, ως αποτέλεσμα της απόδοσης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες (+47%), καθώς και από τη αύξηση των εσόδων του COSMΟΤΕ ΤV (+17%), η οποία προήλθε από τη σταθερή αύξηση των συνδρομητών και το υψηλότερο μέσο έσοδο ανά χρήστη. Τα περιθώρια ανάπτυξης των δύο υπηρεσιών παραμένουν υψηλά καθώς  τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,8% το 2016, αντανακλώντας την πίεση της ζήτησης σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 2.642,4. εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2015.

Το 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές, ανήλθαν σε 458,6 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 9,6%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις υψηλότερες  κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η εικόνα του δανεισμού είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Από το 2012 ο ΟΤΕ με κινήσεις αποεπένδυσης και μείωσης κόστους έχει κατεβάσει τον καθαρό δανεισμό από τα επίπεδα των 2,9 δις ευρώ στα 534 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από του χρόνου ο ΟΤΕ θα έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ή ακόμα και αρνητικό!

Η μείωση του δανεισμού βοήθησε στο να μειωθούν και οι χρεωστικοί τόκοι κατά 5% στα 149,4 εκατ. ευρώ.Η αντανάκλαση αυτού του γεγονότος φαίνεται στην πορεία των τιμών των εταιρικών ομολόγων τα οποία έχουν απόδοση 2% (630 εκατ. ευρώ – 2018), 3,2% (350 εκατ. ευρώ – 2019) και 3,4% (700 εκατ. ευρώ 2020).

Σε καμιά περίπτωση η απόδοση των ομολόγων δεν αντιστοιχεί στην πιστοληπτική διαβάθμιση της εταιρίας ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα καταγωγής ο ΟΤΕ θα είχε τουλάχιστον ένα «Α» από κάποιον αξιολογητή.

Πως εξελίχθηκε ο δανεισμός από το 2012 έως το 2016 (σε εκατ. ευρώ)

Χρήση 2012 2013 2014 2015 2016
Συνολικός Δανεισμός 4.051 2.956 2.639 2.189 2.125
Ταμείο 1.172 1.461 1.514 1.329 1.519
Καθαρός δανεισμός 2.879 1.496 1.125 860 534
(Φορές τα EBITDA) x1,9 x1,0 x0,8 x0,6 x0,4

 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή, Παρουσίαση της εταιρίας

Η χαμηλή απόδοση των ομολόγων ωστόσο δεν συνάδει με την χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής. Αν ο ΟΤΕ είχε ασφάλιστρο κινδύνου αντίστοιχο με το κόστος του δανειακού του κεφαλαίου τότε η αποτίμηση του θα ήταν υψηλότερη κατά τουλάχιστον 40%. Η «τιμωρία» του μετοχικού κεφαλαίου έρχεται από την έκθεση του ΟΤΕ στην Ελλάδα (71% του τζίρου και περίπου 80% των λειτουργικών κερδών)και πιθανόν από την αναμονή που συνεπάγεται η πώληση του 5% που κατέχει το δημόσιο. Για πολλούς η πώληση του ποσοστού πιθανότατα να απελευθερώσει δυνάμεις που την περίοδο αυτή κρατούν στάση αναμονής περιμένοντας την οριστικοποίηση της τιμής πώλησης.

Οι επενδύσεις που σχεδιάζει να κάνει ο ΟΤΕ κυρίως αφορούν την βελτίωση των δικτύων των οπτικών και χάλκινων ινών με στόχο την αύξηση των ευρυζωνικών ταχυτήτων. Το κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ τα οποία θα επιμεριστούν στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Με αυτή την επένδυση ο ΟΤΕ θα παραμείνει ανταγωνιστικός και θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφού η τάση της ζήτησης παραμένει σταθερά προσανατολισμένη προς το γρήγορο διαδίκτυο.

Σε ότι αφορά το μέρισμα ο ΟΤΕ δείχνει να έχει πλέον δυνάμεις να επιβραβεύσει του μετόχους του. Το αυξημένο μέρισμα των 16 λεπτών (2015:0,10) θα αποκοπεί στις 27 Ιουνίου και θα διανεμηθεί στους δικαιούχους από την Τρίτη 4 Ιουλίου. Ωστόσο τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Η βελτίωση των μεγεθών της μητρικής του ΟΤΕ υπόσχεται ακόμα καλύτερο μέρισμα για το 2017. Και αυτό είναι αρκετό για να προσέξει κανείς επενδυτικά την αφύπνιση του «αυτοκράτορα» της αγοράς.

 

Τα μερίσματα που έχει μοιράσει ο ΟΤΕ από το 2002

 

Ετος 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Μέρισμα 0,16 0,10 0,08 0,08 0,12 0,12 0,19 0,75 0,75 0,55 0,35 0,35

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ πέρυσι και φέτος (σε δημοσιευμένη βάση)

 

ΟΤΕ (σε χιλ. ευρώ) FY:16 Q4:15 Q3:16 Q2:16 Q1:16 FY:15 Q4:15 Q3:15 Q2:15 Q1:15
Κύκλος Εργασιών 3.908.100 1.027.000 954.700 954.700 928.500 3.902.900 1.037.300 971.300 953.500 940.800
Δ(%) Y-o-Y 0,1% -1,0% -1,7% 0,1% -1,3% -0,4% 2,0% -1,7% 0,6% -2,6%
Λειτουργικά Κέρδη 1.267.000 336.200 305.100 305.100 305.400 1.220.500 330.000 335.300 235.200 320.000
Δ(%) Y-o-Y 3,8% 1,9% -9,0% 29,7% -4,6% -11,9% -4,2% -8,7% -31,3% -3,4%
Περιθώριο (%) 32,4% 32,7% 32,0% 32,0% 32,9% 31,3% 31,8% 34,5% 24,7% 34,0%
Καθαρά Κέρδη 140.000 84.100 55.900 33.600 33.900 151.900 36.800 78.300 -3.600 40.400
Δ(%) Y-o-Y -7,8% 128,5% -28,6% 1033,3% -16,1% -43,2% -49,7% 13,3% -105,2% -27,6%
Περιθώριο (%) 3,6% 8,2% 5,9% 3,5% 3,7% 3,9% 3,5% 8,1% -0,4% 4,3%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Print Friendly, PDF & Email