Η αγορά των ομολόγων και τα “μυστικά” της…

H επίμονα υψηλή μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις χρηματαγορές την τελευταία περίοδο, απόρροια – πρωτίστως – τριών παραγόντων στους οποίους θα αναφερθούμε συνοπτικά παρακάτω, έχει δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας στους επενδυτές και επομένως ένα έντονο ρεύμα κεφαλαίων προς μορφές επένδυσης που κύριο στόχο έχουν την διασφάλιση των κεφαλαίων και όχι την απόδοση.

Εξάλλου, η συνεχιζόμενη παραμονή των περισσοτέρων ανεπτυγμένων οικονομιών σε μηδενικά (ή και αρνητικά) επίπεδα πληθωρισμού, δεν ευνοεί την άμεση εξεύρεση υψηλών αποδόσεων, καθώς ο χρόνος δεν είναι –βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- εχθρός του κεφαλαίου (αντίθετα με την παλιά ρήση της Wall Street), και ένας επενδυτής ουσιαστικά δεν «χάνει» προσωρινά την αξία-αγοραστική δύναμη του κεφαλαίου του εάν δεν επενδύσει κάπου.

Παρόλα αυτά, οι πρόσφατες εξελίξεις από το μέτωπο της νομισματικής πολιτικής της ηγέτιδας FED, με την παύση της νομισματικής χαλάρωσης και την αναζήτηση μέτρων σταθεροποίησης του πληθωρισμού και του εγχώριου –προσφάτως μειωμένου- ποσοστού ανεργίας, δικαιολογούν μια πρώτη πρόβλεψη για μεταστροφή κλίματος. Πολύ σύντομα, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών θα αυξηθούν και πάλι, με τον πληθωρισμό να στοχεύει επίσημα στο 2%, και η «λίμνη κεφαλαίων» να αναταράσσεται.

Με την αστάθεια όμως να παραμένει, και την αβεβαιότητα να είναι ανασταλτικός παράγοντας επενδύσεων, παρατηρείται μια έντονη στροφή σε επιλογές ομολογιών. Οι ομολογίες, ως το κατεξοχήν ασφαλέστερο επενδυτικό όχημα, ορίζεται ως τίτλος χρέους από τον εκδότη (εκδότης μπορεί να είναι κάποια εταιρία που παρακάμπτει τον τραπεζικό δανεισμό, είτε και τα κράτη), και κατατάσσεται στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, από όπου ο ομολογιούχος λαμβάνει ένα σταθερό ετήσιο (ή άλλης περιοδικότητας της επιλογής του) εισόδημα ως τόκο για το ποσό του ομολόγου. Με άλλα λόγια, γίνεται ο ίδιος ένας δανειστής της εταιρίας της επιλογής του, και δεν ανησυχεί για την πορεία της, τουλάχιστον σε όρους χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της (εάν επέλεγε τον δρόμο της μερισματικής απόδοσης).

Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Προφανώς, η επιλογή της εταιρίας όπου θα δανείσει ένας επενδυτής αφορά και στο ύψος του τόκου που θα λαμβάνει. Υγιείς και εύρωστες, διεθνείς και εγχώριες εταιρίες σημαίνουν μηδενικό κίνδυνο (BP, APPLE, SIEMENS, ΟΤΕ κλπ), άρα και οι τόκος θα είναι μικρότερος, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε εταιρίες χαμηλότερης «πιστοληπτικής ικανότητας» όπου θα αναγκαστούν να προσελκύσουν επενδυτές με μέτρια επιθυμία ρίσκου, δίνοντάς τους ελκυστικότερες αποδόσεις.

(Μοναδικός κίνδυνος στην ομολογία είναι η πτώχευση του κράτους ή της εταιρίας, κάτι που είναι προφανώς πρακτικά αδύνατο για κράτη όπως η Γερμανία ή οι ΗΠΑ και για εταιρίες όπως οι προαναφερθείσες ή και πολλές άλλες που συνιστούν κολοσσούς, όπως οι CocaCola, PepsiCo, GOOGLE, ΒΜW, κ.α)
Γενικά, και όσο έχει δείξει η μακράν ιστορία των ομολογιών, οι ομολογιούχοι που επενδύουν με σύνεση και γνώμονα την ισορροπία μεταξύ ρίσκου και ασφάλειας, επιλέγοντας σωστά την εταιρία (ή το κράτος) όπου θα τοποθετήσουν την επένδυσή τους, απολαμβάνουν σταθερά μακροχρόνια εισοδήματα, χωρίς ποτέ να ανησυχήσουν για βραχυχρόνιες ανισορροπίες ή ασταθείς περιόδους, όπως η τρέχουσα.

Και μάλιστα, έχοντας μια πιο σοβαρή επενδυτική προσέγγιση, μέρος (ή όλο) των κερδών τους προτίθενται να το επανεπενδύσουν απευθείας στην χρηματαγορά, ώστε να μεγιστοποιήσουν την απόδοση, πλέον λαμβάνοντας ίσως μεγαλύτερο ρίσκο, με το ρίσκο όμως να αφορά στα κέρδη, και σε καμία περίπτωση στο αρχικό κεφάλαιο, το οποίο και συνεχίζει να αποδίδει σιωπηλά το σταθερό εισόδημά μας.

H FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ, με γνώμονα την ανησυχία του κάθε επενδυτή για το κεφάλαιό του, παρακολουθεί εκτενώς την πορεία των περισσοτέρων εκδοτών ομολόγων (εταιρίες αλλά και κράτη) ώστε να ευρίσκει έγκαιρα τις επενδυτικές ευκαιρίες που ισορροπούν μεταξύ της απόλυτης αποφυγής οποιουδήποτε κινδύνου και μιας αξιοπρεπούς απόδοσης, αλλά κυρίως να αναγνωρίζει τις οικονομικές κακοτοπιές ώστε να αποφευχθούν λάθη ή και να διορθωθούν πρότερες επιλογές (όπως συνέβη και το 2012 με την αποφυγή των τραγικών συνεπειών από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων).