Η Μετοχή της ημέρας

Η ανακοίνωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Χ.Α. ότι η μετοχή του ομίλου Lamda πρέπει να λογίζεται ως μέλος του… εκλεκτού club του FTSE25 από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 29ης Μαίου και εντεύθεν, την βάζει ξανά στο επενδυτικό στόχαστρο των θεσμικών διαχειριστών και ειδικότερα όσων διαχειρίζονται τα Index Tracking Funds.

 
Oι τοποθετήσεις στο τίτλο της θα συνεχισθούν για να ενταθούν περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία της 29ης Μαίου.
 
Η καθαρή θέση της ενισχύθηκε από 249,6 εκατ. σε 387,6 εκατ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμα 187,6 εκατ. ευρώ, ο ΔΔΜ 0,39 [πολύ υγιές νούμερο]. Η λογιστική αξία της μετοχής βρίσκεται στα 4,8600 
Από το σημερινό ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”