Η Ιντρακάτ αντικαθιστά στους δείκτες την FHL Κυριακίδης

Τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετείχε η μετοχή της FHL Κυριακίδης ανακοινώνει η ΕΧΑΕ, σε συνέχεια της μεταφοράς, από τη Παρασκευή 24 Μαρτίου  2017, της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία “Χαμηλής Διασποράς” του ΧΑ.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:

Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 

Οι  μετοχές της εταιρείας “F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης 39%.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ 

Οι  μετοχές της εταιρείας “F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης 39%.

Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ 

Οι  μετοχές της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.” αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 

Οι   μετοχές της εταιρείας “F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “Quest ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης 26%.

Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 

Οι  μετοχές της εταιρείας  “F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 

Οι  μετοχές της εταιρείας “F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.” με συντελεστή στάθμισης 61%.