Η Ευρωζώνη θα μπορεί να επιβάλλει αναστολή πληρωμών από χρεοκοπημένες τράπεζες | Mikrometoxos.gr

Η Ευρωζώνη θα μπορεί να επιβάλλει αναστολή πληρωμών από χρεοκοπημένες τράπεζες

19.11.2016 12:47
Οι εποπτικές Αρχές της Ευρωζώνης θα μπορούν να επιβάλλουν την αναστολή πληρωμών από τράπεζες προς τους περισσότερους πιστωτές τους για διάστημα έως πέντε ημερών, εάν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας των τραπεζών, σύμφωνα με σχέδιο νόμου της Ε.Ε που είναι σε γνώση του Reuters.
Οι εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές μπορούν σήμερα να αποτρέπουν τις τράπεζες να κάνουν πληρωμές, όταν αυτές θεωρούνται χρεοκοπημένες, με βάση τους κανόνες για την εκ των έσω διάσωσή τους (bail-in) που ισχύουν από φέτος.
Το σχέδιο νόμου ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα
Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει στις εποπτικές Αρχές την πρόσθετη εξουσία να παρεμβαίνουν αποτρεπτικά, αξιολογώντας αν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας.

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014