Η Ελλάδα «κλαδεύει» την ανταγωνιστικότητα ποιοτικών αγροτικών προϊόντων

______________

  • Τον κατακερματισμό της αγροτικής γης σε μικρούς κλήρους και την έλλειψη τυποποίησης ξεχωρίζει ο ΣΕΒ ως βασικούς λόγους πίσω από τη χαμηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Οπως τονίζεται σε ειδική έκθεση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις «Ελαιολάδου και Ελιάς», «Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης» και «Αμπέλου και Οίνου», παρά την κατά 70% μεγαλύτερη επιδότηση ανά παραγωγή, ο κατακερματισμένος κλήρος παραμένει τριπλάσιος από την Ε.Ε., ενώ η προσθήκη μεταποιητικής αξίας στα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα κατά 57% μικρότερη. Η Ελλάδα δημιουργεί 5 φορές μικρότερη αξία ανά στρέμμα σε σχέση με την Ολλανδία, παρά το άριστο μεσογειακό κλίμα.

Ετσι παραμένουν λίγα τα προϊόντα που μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς με διαφοροποίηση και ποιότητα και όχι πάντα με χαμηλή τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση, το λάδι, το μέλι και το κρασί μπορούν να είναι τρία τέτοια προϊόντα. Ομως, στην προσπάθεια να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικά, συναντούν εμπόδια μέσα στη χώρα όπως το λαθρεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι παράνομες ελληνοποιήσεις και η άσκοπη επιβολή ειδικών φόρων.

Παράλληλα, ένα δαπανηρό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα διεθνούς προβολής δρομολογείται ήδη από την ελληνική πολιτεία χωρίς συντονισμό και συνέργειες με τους επαγγελματίες των κλάδων.

Τέλος, η ποιοτική υστέρηση υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης, οι ξεπερασμένες (μη ανταποδοτικές) επιδοτήσεις και ο παρεμβατισμός στους συνεταιρισμούς δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Ως σημαντικότερη προτεραιότητα για την ποιοτική αναβάθμιση των εγχώριων προϊόντων αναδεικνύεται η καθιέρωση ενός κοινού σήματος ποιότητας που θα αποδίδεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας πιστοποίησης και θα διακρίνει τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Σήμερα τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την υψηλή αξία της μεσογειακής διατροφής και των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία προσφέρει εργαλεία για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, τον έλεγχο της ποιότητας, την τυποποίηση των προϊόντων και την εφαρμογή βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Κι όμως, ενώ η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες, λόγω ιστορίας, πολιτισμού και κλίματος, να πρωταγωνιστήσει με τα ποιοτικά προϊόντα της στις διεθνείς αγορές, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κεφαλαιοποιήσει το σημαντικό αγροδιατροφικό απόθεμα που διαθέτει, υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με την έκθεση, το στοίχημα της εξωστρέφειας θα κερδηθεί, με συνδυασμό τεχνογνωσίας και παράδοσης, συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια, δημιουργία παραγωγικών δικτύων (χωράφι, μεταποίηση, διάθεση προβολή, κ.λπ.), συντονισμένη εμπλοκή μεγαλύτερων μονάδων μεταποίησης που προσθέτουν αξία και διεθνώς ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Έντυπη Κ