Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και το μέγεθος της καταστροφής

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η καταστροφή πλούτου που συντελέστηκε για τους μετόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων εν μέσω της ελληνικής κρίσης χρέους είναι λίγο-πολύ γνωστή (Διάγραμμα 1).

Παρόλα αυτά, το μέγεθος των σωρευτικών απωλειών ανήλθε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην γίνεται εύκολα κατανοητό το μέγεθος της καταστροφής. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία απομείωση σημειώθηκε εντός του 2015. Οι απώλειες του έτους είναι πολύ υψηλότερες ακόμα και από την αντίστοιχη αρνητική απόδοση που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη τετραετία (κατά την οποία ολοκληρώθηκε το PSI και τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε άγνωστα έως τότε επίπεδα).

Την ουσιαστικότερη διαφοροποίηση μεταξύ του περυσινού έτους και της εμπειρίας της περιόδου 2010-2014 αποτέλεσε η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Ελλήνων φορολογουμένων, ως πλειοψηφικού μετόχου των συστημικών τραπεζών. Ως αποτέλεσμα, η απαξίωση της θέσης του ελληνικού δημοσίου ακολούθησε αυτή των ιδιωτών επενδυτών (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 1: Δείκτης μεταβολής στην αξία σταθμισμένου χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μετοχές των 4 συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς). Ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 100 για τη συνολική αποτίμηση των συστημικών τραπεζών στις 05/05/2016.

Πηγή: Ναυτεμπορική.

Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου, η εύλογη αξία των θέσεων του ΤΧΣ στο τέλος του 3ου τριμήνου 2015 ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ από 11,6 δισ. στο τέλος του 2014. Αντίστοιχα, στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2014, οπότε η αγορά μόλις άρχιζε να επαναπροσδιορίζει τον ελληνικό κίνδυνο, η αντίστοιχη αξία των θέσεων του Ταμείου ανερχόταν σε 31,4 δισ.

Σημειωτέον, πως η απομείωση που καταγράφηκε παραπάνω δεν είναι απολύτως ακριβής της έως σήμερα απώλειας για το ελληνικό δημόσιο, καθώς εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει και η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω διάλυση (dilution) τη θέση του ΤΧΣ.

Διάγραμμα 2: Δείκτης μεταβολής στην αξία σταθμισμένου χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μετοχές των 4 συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς). Ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 100 για τη συνολική αποτίμηση των συστημικών τραπεζών στις 31/12/2015.

Πηγή: Ναυτεμπορική.

Σημείωση: Η γραμμοσκίαση επισημαίνει την αρχική περίοδο μετά την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων, κατά την οποία δεν διενεργούνταν συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

* Με τη συνεργασία του Διδάκτορα Οικονομικών του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Στρατή.

Πηγή: in.gr (Πρώτη δημοσίευση 13 Ιουλίου 2016).