Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά των “ρυθμίσεων” ηγεσίας και κυβέρνησης

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) σε ανακοίνωσή της  επισημαίνει ότι «οι δικαστικές Ενώσεις είναι κατά το Σύνταγμα οι μόνες αρμόδιες να εκφράζουν αυθεντικά τη βούληση και τις θέσεις των συναδέλφων τους»,  ενώ διαφωνεί με τις εξαγγελίες για δικαστές δύο ταχυτήτων με την παροχή ειδικών επιδομάτων στις κορυφές της δικαστικής πυραμίδας.

Η Ένωση  εκφράζει την πεποίθησή της, ότι «ο Πρωθυπουργός θα κάνει δεκτό το αίτημα των δικαστικών Ενώσεων, για πραγματοποίηση συνάντησης, το οποίο και έχει υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2016».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι έννοιες όπως «προσωπική διαφορά», «μισθολογικό κλιμάκιο», «ειδικό επίδομα θέσης ευθύνης» στην κορυφή της πυραμίδας της Δικαιοσύνης, που δεν υπήρξαν ποτέ αιτήματα των δικαστικών Ενώσεων θα δημιουργήσουν ανεπίτρεπτα δικαστές δύο κατηγοριών».
Οι έννοιες αυτές -συνεχίζει η ΕΔΕ- είναι «εντελώς ξένες προς τη φύση του δικαστικού λειτουργήματος, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού και έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς βασικές συνταγματικές αρχές».

Κάθε δικαστής, τονίζει η Ένωση,  «ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχει χειρίζεται «πολύ κρίσιμα ζητήματα» που αφορούν τη συνταγματική νομιμότητα, την ελευθερία, την τιμή και την περιουσία των πολιτών».

Ακόμη, αφού υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με αμετάκλητες αποφάσεις του Μισθοδικείου, το οποίο αποτελείται κατά πλειοψηφία 2/3 από μη δικαστές, έχουν κριθεί τόσο τα ουσιαστικά όσο και  τα τυπικά θέματα διάρθρωσης του δικαστικού μισθολογίου, υπογραμμίζουν ότι «κάθε προσπάθεια δήθεν «εξορθολογισμού» του, η οποία θα έρχεται σε αντίθεση προς τις ανωτέρω αποφάσεις, θα επιφέρει ρήγμα στο ισότιμο και ισόκυρο των εξουσιών και τελικά θα πλήξει βάναυσα την λειτουργία του κράτους δικαίου».