Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.: Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κα. Αθηνά Σαΐνη τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού.