Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ – ΡΕΒΟΙΛ: Πρόσκληση μετόχων σε Τακτική ΓΣ την 20.5.2015