Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών για τη «φούσκα» των εταιρικών ομολόγων

Τον τελευταίο καιρό οι περισσότερες εισηγμένες έχουν προχωρήσει στην έκδοση εταιρικού ομολόγου, ενώ αυτό το διάστημα η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έκδοση του δικού της ομολόγου με κυμαινόμενο ύψος από 300 έως 500 εκατ. ευρώ. 

Με επίκαιρη ερώτηση του προς τον υπουργό Οικονομικών ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ν. Νικολόπουλος  καλεί τον υπουργό Οικονομικών να απαντήσει:

1ον Ποιος παρακολουθεί την υπόθεση των εταιρικών ομολόγων ώστε να μην αποδειχθεί και αυτή, όπως συνέβη με την υπόθεση «Χρηματιστήριο αλά Σημίτη», μια νέα φούσκα και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων σας;

2ον Εξηγήστε στη Βουλή πώς γίνεται και πώς επιτρέπεται το ελληνικό Δημόσιο να δανείζεται στην πενταετία με επιτόκιο 4,625% και τα εταιρικά ομόλογα επιχειρήσεων, που έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση χαμηλότερη από αυτήν του Δημοσίου, να δανείζονται στην πενταετία με χαμηλότερο επιτόκιο;

Εμείς αναρωτιόμαστε πως από την μία πλευρά η Εθνική Τράπεζα  και ο Διευθύνων της Σύμβουλος Λ. Φραγκιαδάκης ανακοινώνει ότι θα πρέπει να διακόψει το επικουρικό των υπαλλήλων της αλλιώς η τράπεζα θα κλείσει!!!
Και την επόμενη ανακοινώνει την έκδοση εταιρικού ομολόγου!!!!