Επ. Κ/φ: Αναστέλλεται η λειτουργία της «Guardian Trust» – (μ/μ: Ορίζεται εκκαθαριστής)

  • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της «Guardian Trust Χρηματιστήριακή»
Πιο συγκεκριμένα:
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3606/2007, την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ». Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή».
Σύμφωνα με πληροφορίες του μ/μ μπαίνει εκκαθαριστής στην εταιρεία. Εξυπακούεται, ότι οι τίτλοι των πελατών της είναι ασφαλείς στο Αποθετήριο. Βέβαια, θα υπάρξει μία σχετική ταλαιπωρία. Φυσικά, είναι κρίμα να δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα που υποχρεώνουν τους αρμόδιους στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προασπισθεί ο θεσμός και ειδικότερα οι επενδυτές.
* ,