Επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη το β’ 6μηνο 2016 προέβλεψε η διοίκηση της Alpha

Η οικονομία αναμένεται να βγει από την ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, την αναζωπύρωση της βιομηχανικής παραγωγής και τις θετικές προοπτικές της τουριστικής βιομηχανίας το 2016.

Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί από το 2017 και να καταγράψει θετικό ρυθμό μεταβολής 2,5%, στηριζόμενη στη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. H παραπάνω πρόβλεψη προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η έκθεση αναγνωρίζει ως τα επόμενα κρίσιμα σημεία: την ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης, την πλήρη απελευθέρωση των ελέγχων κεφαλαίου, την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους για τον καθορισμό της περαιτέρω ελάφρυνσης του και τέλος τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο QE πρόγραμμα της ΕΚΤ.

Τα κύρια σημεία της παρουσίασης:

• Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 455 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και 200 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Από το Μάρτιο φέτος, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 900 εκατ. ευρώ, από τα 26,2 δισ. ευρώ στα 27,1 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις να σημειώνουν τις υψηλότερες επιστροφές.

• Η διοίκηση της Alpha εκτιμάει ότι θα επιστρέψουν καταθέσεις 2-2,5 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα μέχρι τα τέλη του έτους. • Η τράπεζα αποπλήρωσε ομόλογα αξίας 1,2 δισ. ευρώ του Πυλώνα ΙΙ στο β’ τρίμηνο 2016, και με την αποπληρωμή επιπλέον 1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2016, μείωσε την τρέχουσα ονομαστική τους αξία σε 4,2 δισ. ευρώ. Το πιθανό ετήσιο όφελος από τη μείωση του haircut επί των ομολόγων του Πυλώνα II θα είναι της τάξεως των 48 εκατ. ευρώ.

• Η Alpha παραμένει η τράπεζα με τη μικρότερη συμμετοχή του DTC (αναβάλλομενος φόρος) στα εποπτικά της κεφάλαια. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,6% από 16,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Με πλήρη εφαρμογή των κανονισμών της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 16,2%.

• Τον Αύγουστο, η εξάρτηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα 21,1 δισ. ευρώ έναντι 22,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, με το cash buffer να ανέρχεται στα 4,3 δισ. ευρώ.

• Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 52,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 52,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Στο β΄ τρίμηνο του 2016, οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ έναντι 275 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το δείκτη καθυστερήσεων να διαμορφώνεται σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016.

• Οι σωρευτικές προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν στα 15,9 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

• Στο β’ τρίμηνο, οι διαγραφές δανείων ήταν 492 εκατ. ευρώ.