Επιστήμη= ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΠΡΙΤΖ: Η παχυσαρκία γερνά πρόωρα τον εγκέφαλο