Επιλογές και σχόλια μόνον για επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου (I) 14 Αυγούστου 2017

__________

SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 5,50 +5,08
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,83 +2,41
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,42 +1,00
ΙΤΑΛΙΑ 2,01 +1,59

……

ΔΙΑΒΑΖΑΜΕ: Η κακή ποιότητα του σήματος αντιστροφής καθώς και οι ισχνοί όγκοι δείχνουν ότι η άνοδος θα είναι πιο αργή και δύσκολη από οτι ήταν η πτώση και ενδεχομένως να τερματιστεί κοντά στον πρώτο στόχο των 750 μονάδων από όπου και η συνέχιση της μακροχρόνιας πτωτικής τάσης έχει πολύ υψηλές πιθανότητες με στόχο τα χαμηλά των 420 μονάδων και ακολούθως τις 250 μονάδες… ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΞΥΠΝΗΣΑΝ…

 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ – ELA

 • Στο ποσό των 46,6 δισ. ευρώ, έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος, διατηρήθηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
 • ΤΡEIΣ ΜΗΝΕΣ (και κάτι) ΑΡΓΟΤΕΡΑ: Κατά 3,3 δισ. ευρώ στα 34,6 δισ. ευρώ μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) στα τέλη Ιουλίου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

!GRIVALIA: Την 30η Ιουνίου 2017, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €872εκ. ή €8,61 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €8,97 ανά μετοχή.

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Με τιμή 1,4400 τώρα που την αποτιμά σε 76 εκατ. ευρώ.

 • Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχεται σε 255,44 εκατ. ευρώ (285,26 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015).
 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2016 σε 401,59 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 2,1000 ευρώ ανά μετοχή. P/BV στο 0,71…

!ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(1): Τα κέρδη ανήλθαν σε 20,25 εκατ. ευρώ έναντι 33,18 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015. Και το P/E στο 14

 • Στις 31.12.2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 51,22 εκατ. ευρώ (71,56 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015).
 • Σημειώνεται ότι εντός του 2016 ο Όμιλος προχώρησε στην καταβολή ποσού 49,95 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ έπεσε στο 0,50.
 • Στα 1,4400 ευρώ τώρα και -2% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010: 1,4700 ευρώ) Στο +65% το 2017…

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν κάνουμε συγκρίσεις με βάση μεγέθη α΄τριμήνου 2017, γιατί δεν είναι αντιπροσωπευτικές λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος και της ελλειπούς ενημέρωσης που συνήθως συνοδεύει τις σχετικές δημοσιεύσεις…

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!MLS: Κύκλος εργασιών +18% στα 25,38 εκατ. ευρώ. ΣΥΝ 25% τα EBITDA στα 6,27 εκατ. Τα κέρδη 2,22 εκατ. ευρώ το 2016 και +10%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1845 ευρώ. Στο ταμπλό 4,5600 ευρώ και p/e 24,7. Τα ταμειακά διαθέσιμα 9,26 εκατ. ευρώ αντανακλώντας την ισχυρή ρευστότητα. Η καθαρή θέση της εταιρίας ενισχυμένη στα 23,88 εκατ. έναντι 22,58 εκατ. ευρώ πέρυσι (P/BV 2,37)… ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΑ αποτιμημένη…

!MERMEREN COMBINAT: Κέρδη: 4.719.578 από 363.285 ευρώ…Κύκλος εργασιών: 12.292.379 από 5.531.291 ευρώ…ΕΒΙΤDA: 6.617.671 από 1.852.243 ευρώ…ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 15.823.981 ευρώ από 19.263.036 ευρώ. (Την έχουν… “ξεκοιλιάσει” με τις επιστροφές και τις διανομές τους…)

!ΜΕΡΚΟ: ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 61,8 εκατ. ευρώ… Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.982.599 ευρώ από 2.966.433 ευρώ. Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις  943.325 ευρώ από  744.193 ευρώ.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου/χρήσης 6.803.979 ευρώ από 2.521.036 ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -0-.

!ΜΕΡΚΟ(3): ∑ύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  6.442.021 ευρώ από 277.979 ευρώ…∑ύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες -359.157ευρώ από  -544.089 ευρώ… ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 6,1 εκατ. ευρώ… ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ… Εκεί στην ΙΚΤΙΝΟΣ τι κάνουν βρε παιδιά; Την κολοκυθιά παίζουν;; (μην ξεχνάμε και τι αποτελέσματα ανακοινώνουν και οι ΚΥΡΜ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ…)

 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  (Από 10 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΑΝΕΚ LINES: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΑΡΝΗΤΙΚΑ (12,09 εκατ. ευρώ) από ΑΡΝΗΤΙΚΑ (12,84 εκατ. ευρώ το 2015). ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 285,5 εκατ. από 283,5 εκατ. ευρώ… ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 11,9 εκατ. από 6,4 εκατ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 273,6 εκατ. από 277,1 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 157,7 εκατ. από 159,8 εκατ. ευρώ ΚΕΡΔΗ: 634.000 ευρώ από 559.000 ευρώ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +16,8 εκατ. από +12,7 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤDA: 25,6 εκατ. από 29,6 εκατ. ευρώ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 749 άτομα από 819 στις 31.12.2015. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ+Δ/ΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: 1,57 εκατ. ευρώ.

ΑΝΕΚ(1): Αποτιμάται σε 15,4 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,0830 με ΧΑΜΗΛΟ – ΥΨΗΛΟ 2017: 0,0510 – 0,0990 ευρώ…

 • Kαι +48% στο ταμπλό από την αρχή του 2016… P/E: 24  EV/EBITDA: 10   NETDEBT/EBITDA: 10,7  ΑΡΝΗΤΙΚΟ P/bv και εκτός ελέγχου ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 10 εκατ. ευρώ)

!ΥΑΛΚΟ: 12.08.2017
ΥΑLCΟ: Στο +300% εφέτος, τι διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση της για τα επόμενα πέντε έτη

!EUROMEDICA- ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ – στην Λεωφ. Αθηνών έχουν σηκώσει προ πολλού τα χέρια: ΑΝΟΔΟ 2900% εμφανίζει εφέτος στο ταμπλό η μετοχή της EUROMEDICA (σχεδόν με τα χειρότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη από αυτές της ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ…) με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας της να είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ κατά 200 περίπου εκατ. ευρώ… Αποτιμάται σε 4,58 εκατ. ευρώ. ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!

!ΒΙΟΣΚ: H UNIBIOS υπενθυμίζουμε ότι ανέλαβε ήδη το έργο της λειτουργίας των συστημάτων για την ύδρευση Πάτμου και Αρκειών. Και χτυπάει σε όλα τα νησιωτικά μέτωπα… Και το Καστελόριζο δικό της… Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτιμάται σε… 1,87 εκατ. ευρώ!!!

 • Watera International 100% UNIBIOS

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ τις εκτιμήσεις της Ν.Χρυσοχοΐδης: ” Για το 2017 θα εστιάσουμε τις επιλογές μας στις μετοχές των εταιρειών ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca-Cola HBC, ΤΙΤΑΝ, Αεροπορία Αιγαίου, Μυτιληναίος και ΕΧΑΕ, ενώ εταιρείες για τις οποίες έχουμε θετική άποψη είναι αυτές των Motor Oil, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης και ΚΡΙ-ΚΡΙ»

 • ΣΕ ΟΛΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΣΕ ο Νίκος, από τα καλύτερα παιδιά και τα ηθικότερα άτομα του ελληνικού χρηματιστηρίου, άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του Γιώργου Χρυσοχοίδη (το … κόκκινο τιμής ένεκεν…)

MNHMEΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΛΑ και την τιμή του ΟΤΕ (αρχές 2012 με τον Δείκτη στις 650.

………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν πρόκειται να δώστε πραγματική σημασία σε μία μετοχή επενδύοντας κεφάλαια και κοιτάζοντας το P/BV μην αρκεστείτε σε ένα απλό νούμερο μίας στατιστικής λίστας της γενικότητας και της αοριστίας.

 • Πρέπει μόνος σας να είσθε σε θέση να την προσδιορίζεται έστω κατά κάποια ανεκτή προσέγγιση…Κι αυτό γιατί πέφτει πολύ “δούλεμα” στα νούμερα, ανάλογα με το κατά πως τα “γουστάρουν” να εμφανίζονται…Επίσης και ασχετοσύνη…
 • Επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από Πελάτες και στα ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ… ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, μεγάλη…
 • Και βέβαια το p/bv θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και με άλλους δείκτες κλειδιά (p/e, ev/ebitda κ.ά…)

Πότε ανακοινώνουν εξάμηνο οι εισηγμένες εταιρίες:

Τέλος Αυγούστου (25 – 31/08): Συστημικές Τράπεζες

31/08 Ελληνικά Πετρέλαια

05/09 Φουρλής

06/09 Lamda Development

07/09 FF Group

19/09 Aegean Air

__________

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
  στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.
 • Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
* ,