Επιλογές και σχόλια μόνον για επενδυτές του ΧΑ (08/8) – Part 1 + 2

Να μην ξεχνάμε ότι τα ξένα desks έχουν δικούς τους κανόνες ΠΙΣΤΩΣΗΣ που δεν έχουν καμμία σχέση με τους αντίστοιχους δικούς μας “μάου – μάου”… Αρκούν 4-5 ξένοι κωδικοί για να κάνουν… παπάδες στο ταμπλό…

ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΠΕΙΡ: Η Τράπεζα Πειραιώς ειδικά με συντελεστή 3,05 δεν είναι απλώς το πιο επιθετικό χαρτί του FTSE-25 αλλά παραμένει η μετοχή «ελατήριο» ολόκληρης της Αγοράς!

!ALPHA BANK: Η υπ’αρ.1 TOP επιλογή για τα πολύ δυνατά χαρτοφυλάκια (απαραίτητη η διευκρίνηση)… Με μία κεφαλαιοποίηση 3,33 δις ευρώ με ένα tangible equity τέλος 2017 στα 9,45 δις ευρώ (P/ΤBV 2017 = 0,35) είναι βαθιά υποτιμημένη και με το υψηλότερο CET1exDTC ** 11.1% μακράν το μεγαλύτερο από όλες τις ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ CET1exDTC 5%)

!ΤΑΜΠΛΟ(1): Τέταρτη σερί ανοδική για την ΦΦΓΚΡΠ που από τα 20,0000 βρέθηκε στα 20,8900 ευρώ (Στο +1% σήμερα στα 20,8900 ευρώ με τζίρο 916,5 χιλ. ευρώ)… ΜΙΚΡΗ πίεση στον ΟΤΕ που απομακρύνθηκε κάπως από τα 11,0000 ευρώ (-0,82% στα 10,8900 με συναλλαγές αξίας 2,32 εκατ. ευρώ, δεν είδε καθόλου ΣΥΝ)…

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ: Η  Piraeus Sec διατηρεί την τιμή-στόχο των 11,0000 ευρώ και τη σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ για τη μετοχή. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι τα κέρδη θα ανέλθουν στα 65,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 727,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,4%. Ως γνωστόν ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου μεθαύριο.

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IBG, η κερδοφορία θα ανέλθει σε 68,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. του 6μηνου 2016 (+458%) και τα κέρδη ανά μτχ σε 0,48 ευρώ από 0,11 πέρυσι (+356%). Ο κύκλος εργασιών θα ενισχυεθεί 17% στα 744 εκατ. ευρώ και τα EBITDA +41,3% στα 143,2 εκατ. ευρώ.

!ΟΤΕ – ΕΚΘΕΣΗ: Την τιμή στόχου των 13,1000 ευρώ και τη σύσταση ΑΓΟΡΑ διατήρησε η Eurobank Equities για τον τίτλο που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές της.

 • Για το 2017 προβλέπει ότι ο ΟΤΕ θα έχει κέρδη 202,7 εκατ. και έσοδα 3,91 δισ. ευρώ.
 • Κρίσιμος παράγοντας για το re-rating του Οργανισμού είναι τα μερίσματα που διανέμει.
 • Μία επιστροφή περίπου του 80% των ταμειακών ροών θα μεταφραζόταν σε μέρισμα 0,60-0,70 ευρώ την περίοδο 2018 – 2019.

!ΟΠΑΠ – ΕΚΘΕΣΗ: Η Eurobank Equities δίνει τιμή στόχου τα 10,70 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση ΑΓΟΡΑ…

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!AΤΤΙCA BANK: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή διαχείρισης των NPLs. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας η τράπεζα μειώνει σημαντικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο και θωρακίζει την κεφαλαιακή της βάση. 

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
 • Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα μπορεί να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο της Συναλλαγής
 • Kαι να αναγνωρίσει κέρδος 70 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που, μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, θα προσμετρηθεί ως κεφάλαιο Tier I στα κεφάλαιά της
 • Καλύπτει δηλ.πλήρως το ποσό που υπολειπόταν έως και σήμερα για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015.
 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΚΟΥΕΣ -απάντηση: Όταν ο επενδυτής βλέπει ότι του έδωσες κάτι που το εκτίμησες… 2,3000 ευρώ και καπάκι το διαβάζει στα… 1,8000, όσο νάναι κάπως νοιώθει… Περίεργα, αν μη τι άλλο…

!IATΡIKO ΑΘΗΝΩΝ: Αποτιμάται σε 137 εκατ. ευρώ…

P/e: 39    P/bv: 2,2    Ev/Ebitda: 10,8   Νetdebt/Ebitda: 5,65

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €167.346 χιλ., έναντι €158.092 χιλ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% περίπου. Τα EBITDA σε €23.451 χιλ.

Τα καθαρά κέρδη €3.469 χιλ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 60.654.229 από 58.738.696 ευρώ.

!ΙΑΤΡΙΚΟ(1): Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, έχουν φτάσει σε 60,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 307 εκατ. ευρώ, δηλαδή… περίπου πέντε (5) φορές τα ίδια!!!

Και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 132,5 εκατ. ευρώ!

 • Η εταιρεία είχε στο διάστημα 2008 – 2016: Σωρευτικές ζημίες 97,2 εκατ. ευρώ και – κρατηθείτε –Συνολικές αμοιβές 57,6 εκατ. ευρώ!!!

!ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Αμεση απάντηση στους αμφισβητίες με 5 σερί θετικά και από τα 0,5800 στα 0,6520 ευρώ…. Αν σοβαρευτούν με την μετοχή τους, έχει τις προυποθέσεις να χαρίσει απίστευτα κέρδη…

!ΧΑΛΚΟΡ-απάντηση: Το “χαρτί” τους το παίζουν οι ίδιοι, δίνουν δηλ. κατεύθυνση και όχι η αγορά… Θάχουμε συγκινήσεις είτε με τον άλφα είτε με τον βήτα τρόπο…

!ΣΕΛΟ: Στην Σελόντα ο κύκλος εργασιών πέρυσι στο +13% σε 168 εκατ. ευρώ από τα 149 εκατ. ευρώ του 2015.
 • Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν, πράγμα που οφείλεται κυρίως στην αποενσωμάτωση της θυγατρικής εταιρείας «Περσεύς»και την ενοποίησή της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
 • Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

 • Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 19,38 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ.
 • Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε… 8 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 125,6 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε… 59,6 εκατ. ευρώ…
 • ΧΑΜ – ΥΨΗΛΑ 2017 στα 0,1360 και 0,2980 ευρώ στα 0,2430 τώρα.
 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  (Από 10 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΣΕΝΤΡΆυλα περιουσιακά στοιχεία: 29 εκατ. ευρώ… Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 37,85 εκατ. από 41,57 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 1,39 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 200 χιλ. ευρώ περίπου… ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,2 εκατ. ευρώ…

 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ στο ταμπλό σε 16,5 εκατ. ευρώ, έχει κινηθεί το 2017 στο εύρος των 0,0800 και 0,1850 και στο -68,5% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010: 0,5200 ευρώ και κίνηση στο εύρος 0,0670 και 0,8000
 • ΣΤΑ 0,1630 ευρώ σήμερα…
 • ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΧΑΡΤΙ, ενώ ο μεγαλομέτοχος δεν ασχολείται μαζί του εδώ και μερικά χρόνια… ΕΧΕΙ άλλες πιο…σοβαρές ασχολίες.

!REDS: Αν ο μεγαλομέτοχος της ήταν οποιοσδήποτε άλλος πλην του σημερινού, η αποτίμηση της εταιρείας θα ήταν τουλάχιστον χ 2. Στα 0,6740 σήμερα και +125% από την ημέρα επιλογής της στις αρχές του 2017, αλλά αξίξει πολλά περισσότερα…

!ΜΠΡΙΚ: Στο +1,66% και 1η φορά θετικό το ΜΠΡΙΚ στα 1,8400 με συναλλαγές… 259 χιλ. τμχ (πακέτο τσ 225 χιλ. τμχ στα…. 1,7700 ευρώ). Κ/φση 21,93 εκατ. ευρώ. ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:… 2,3000 ευρώ.

……………

!ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ-απάντηση: Αποτιμάται σε 10,8 κατ. ευρώ και +58% εφέτος, όπου έχει κινηθεί μεταξύ των 0,1810 και 0,7750 (FAKE) ευρώ με αφετηρία στα 0,3200 ευρώ.

 • Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας της χρήσης 2016 ανήλθε σε 37,5 εκατ. ευρώ από  34,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2015. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας 19,4 εκατ. από  18,72 εκατ. ευρώ.

ΕΒΙΤDA:  3,32 εκατ. ευρώ από  1,44 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους  678 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -1.23 εκατ. ευρώ.

 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: P/Ε 15,9  P/BV 0,56  NETDEBT/Ebitda 7,7  EV/EBITDA 9,5 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝEIAKHΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1,27.
 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 10 εκατ. ευρώ)

!ΔΡΟΜΕΑΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Παντού σημαντική βελτίωση, σοβαρότητα και σεβασμός στην χρήση 2016… Το πρόβλημα είναι ο δανεισμός, που εξυπηρείται πάντως (ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑN. ΜΟΧΛ. στο 1)….

 • Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,70 % (13.8 εκατ. ευρώ έναντι 9,04 εκατ.)
 • ΖΗΜΙΕΣ 77 χιλ €, έναντι ζημιών 2,15 εκατ. ευρώ το 2015.
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 26,59 εκατ. ευρώ και ΚΦΣΗ… 8,2 εκατ. ευρώ. (P/BV 0,27)
 • ΕΒΙΤDA: 2,96 εκατ. ευρώ από  1,10 εκατ. ευρώ. ΑΜΟΙΒΕΣ: 76 χιλ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,15 εκατ. από 493 χιλ. ευρώ…

_______________

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ: Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 7.4.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 31.5.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη την 04.08.2017 σε αγορά 80 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,73 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 458,40 ευρώ.

ΕΞΑΜΗΝΑ: Από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων ο Όμιλος Μυτιληναίου θα ανακοινώσει τον πρώτο ισολογισμό μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό το πρωί της Τετάρτης 9 Αυγούστου, θα ακολουθήσει η Coca Cola το πρωί της Πέμπτης 10 Αυγούστου και η εβδομάδα κλείνει με την Grivalia την Παρασκευή 11 Αυγούστου πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης.

MSCI: Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση για την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley οι οποία είθισται να έχει αλλαγές μόνο στις σταθμίσεις. Οι αλλαγές θα ισχύσουν με το κλείσιμο της 31ης Αυγούστου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΙΧΘΓΕΙΕΣ (απάντηση, επανάληψη εν ολίγοις): Αν η συναλλαγή ολοκληρωθεί σύντομα οι τράπεζες θα έχουν βγάλει από επάνω τους ένα μικρό «Μαρινόπουλο».

 • Η έκταση του εγχειρήματος αν συνεκτιμηθούν και τα δάνεια είναι κοντά στα 450 εκατ. ευρώ.
 • Αν μάλιστα καταφέρουν να φέρουν δυνατούς παίκτες στο τραπέζι τότε μπορεί να βγάλουν και κέρδη από την συναλλαγή.
 • Όσο για τους υφιστάμενους μετόχους των εταιριών θα πρέπει να «βολευτούν» με το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει.

Λονδίνο: Το ετήσιο roadshow της ΕΧΑΕ (δωδέκατο)  στο Λονδίνο θα διεξαχθεί 20 – 21 Σεπτεμβρίου και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια εκδήλωση με αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από το «sell» όσο και από το «buyside». Η λίστα με το ενδεικτικό ενδιαφέρον των εταιριών που θα έχουν παρουσία στο Λονδίνο μέχρι στιγμής έχει 31 εγγραφές. Λογικά όσες εταιρίες αποφασίσουν να πάνε θα φροντίσουν να επικαιροποιήσουν την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία τους στο α’ εξάμηνο πριν τις 19 Σεπτεμβρίου

……

Πότε ανακοινώνουν εξάμηνο οι εισηγμένες εταιρίες:

09/08 Μυτιληναίος

10/08 Coca Cola

11/08 Grivalia Properties

Τέλος Αυγούστου (25 – 31/08): Συστημικές Τράπεζες

31/08 Ελληνικά Πετρέλαια

05/09 Φουρλής

06/09 Lamda Development

07/09 FF Group

19/09 Aegean Air

__________

 • !ΣΥΧΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:
     
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

_____________

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
  στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.
 • Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

 

* ,