Εισηγμένες – Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα του εξαμήνου 2/9

____________

Εισηγμένες – Αποτελέσματα 

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα του εξαμήνου

Αδύναμο δεύτερο τρίμηνο, θετικότερες οι προοπτικές για την συνέχεια. Το αργοπορημένο κλείσιμο της αξιολόγησης επηρέασε αρνητικά.

Οι έως τώρα ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών ήταν στην ζώνη του αναμενόμενου με την εγχώρια αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης της ζήτησης σε σημαντικούς τομείς δραστηριότητας.

_______

TOY MANOY XATZHΔAKH

απο ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

_______

Παρόλα αυτά υπάρχει χρόνος για να ανακτηθεί η δυναμική καθώς η καθυστέρηση του κλεισίματος της αξιολόγησης επέδρασε αρνητικά στην κατανάλωση. Οι έως τώρα σημαντικότερες ανακοινώσεις έδειξαν τα εξής:

Τιτάν:

Με βασικό μοχλό την αγορά των ΗΠΑ (53% των πωλήσεων) ο όμιλος συνέχισε να διατηρεί το καλή εικόνα που είχε στο ξεκίνημα της χρονιάς με σαφώς χαμηλότερουςόμως ρυθμούς από το α’ τρίμηνο. Συνολικά, το α’ εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 22,4% και ανήλθε σε 456 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 77,2% και ανήλθαν σε 92,4 εκατ. ευρώ.Το ευνοϊκό περιβάλλον επέτρεψε τη βελτίωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Αίγυπτος που αποτελούν τους δυο άλλους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας και της κερδοφορίας του ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά για διαφορετικούς λόγους:

  • Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων έργων τους πρώτους μήνες του 2017, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη καθήλωση της ιδιωτικής οικοδομής είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης Οι εξαγωγές παρέμειναν υψηλές απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής με πολύ χαμηλότερο περιθώριο κερδοφορίας. Η υποτονική εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας. Έτσι ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε κατά 3,2% και ανήλθε σε 129,1 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 30,4% και ανήλθαν σε €13,7 εκατ. ευρώ.
  • Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,3% και ανήλθε σε €108 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10% σε €23,6 εκ., από €26,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.
  • Στην Αίγυπτο η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη με τις τιμές πώλησης νασημειώνουν βελτίωση σε τοπικό νόμισμα αλλά μεγάλη μείωση σε ευρώ και προς το παρόν δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους από την υποτίμηση. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε €80,7 εκατ. ευρώ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα αλλά πτώση 33,3% σε Ευρώ, ενώ συγχρόνως τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €12,4 εκατ ευρώ. καταγράφοντας πτώση 42,1% σε αξίες ευρώ.
  • Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν την κερδοφορία της Adocim στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα που αναλογούν στον Τιτάνα ήταν ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τέλος η ζήτηση τσιμέντου στη Βραζιλια μειώθηκε κατά 9% το πρώτο εξάμηνο 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ, ήταν κατά €10,4 εκ. υψηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 787 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 126 εκατ. ευρώ έναντι του δανεισμού στις 31/12/2016. Σημαντική επίδραση στα επίπεδα δανεισμού είχαν η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους συνολικά 93,1 εκατ. ευρώ. στους μετόχους εντός του δεύτερου τριμήνου το 2017. Αν και οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων στις ΗΠΑ παραμένουν ισχυροί το σημαντικά εξασθενημένο δολάριο κατά το γ’ τρίμηνο αναμένεται να περιορίσει την δυναμική της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης. Λογικά οι εκτιμήσεις της χρονιάς θα αναθεωρηθούν χαμηλότερα και η αναμονή ως προς την πλήρη κινητοποίηση όλων των γεωγραφικών ζωνών θα διατηρηθεί για μια ακόμη χρήση.

Πως εξελίσσονται τα μεγέθη του Ομίλου ανά τρίμηνο

Σε εκατ. ευρώ Q1 16 Q2 16 6M 16 12M 16 Q1 17 Q2 17 6M 17 Δ(%)
Ελλάδα 62,4 71,0 133,4 261,3 57,6 71,6 129,1 -3,2%
ΗΠΑ 174,4 198,2 372,6 794,4 221,2 234,9 456,0 22,4%
Βαλκάνια 35,8 61,2 97,0 204,3 37,9 70,1 108,0 11,3%
Αίγυπτος και Τουρκία 65,2 55,7 120,9 249,2 45,2 35,5 80,7 -33,3%
Σύνολο Πωλήσεων 337,8 386,1 723,9 1.509,2 361,8 412,0 773,8 6,9%
Ελλάδα 8,3 11,4 19,7 36,4 4,4 9,4 13,7 -30,5%
ΗΠΑ 17,9 34,3 52,2 145,2 34,1 58,3 92,4 77,0%
Βαλκάνια 6,3 19,9 26,2 56,2 3,8 19,8 23,6 -9,9%
Αίγυπτος και Τουρκία 10,8 10,6 21,4 40,8 8,9 3,6 12,4 -42,1%
Σύνολο Λειτουργικών κερδών 43,3 76,2 119,5 278,6 51,1 91,0 142,1 18,9%
Περιθώριο Λειτουργικών κερδών 12,8% 19,7% 16,5% 18,5% 14,1% 22,1% 18,4% 11,2%
Κέρδη προ φόρων -25,0 32,4 7,4 63,5 -0,7 32,4 31,7 328,4%
Καθαρά κέρδη -18,6 27,8 9,2 127,4 -3,9 17,8 13,9 51,1%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

__________________

ΟΤΕ:

Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κρατάει διατηρώντας σε ικανοποιητικά επίπεδα τζίρο και κερδοφορία.Ωστόσο η έκπληξη ήρθε από την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα η οποία μετά από 5 χρόνια μείωσης στο τζίρο γύρισε σε θετικό πρόσημο στο β’ τρίμηνο. Σε ότι αφορά την καθαρή κερδοφορία του τριμήνου η μείωση που παρατηρείται αφορά μια σειρά από έκτακτους παράγοντες που σχετίζονται με α) συναλλαγματικές διαφορές 10 εκατ. ευρώ β) αυξημένα έξοδα εθελούσιας αποχώρησης 8,4 εκατ. ευρώ και γ) έξοδα αναδιάρθρωσης 2,8 εκατ. ευρώ. Σε προσαρμοσμένο επίπεδο ο ΟΤΕ εμφάνισε αυξημένα κέρδη στο β’ τρίμηνο 40,8 εκατ. ευρώ (+6,5%) ενώ σε εξάμηνη βάση η κερδοφορία μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας έμεινε σταθερή στα65 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες (+27 χιλ. νέοι συνδρομητές) αυξήθηκαν σημαντικά φθάνοντας σε μερίδιο αγοράς σε επίπεδο λιανικήςτο 16,5%. Αντίθετα ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η επιβράδυνση οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και μιας ακόμη περιόδου αυξημένης ζήτησης για τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της TelekomRomania. Τέλοςη πελατειακή βάση της TelekomAlbania διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. αυξημένη κατά 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Καθώς τα τιμολόγια τερματισμού έχουν μειωθεί λόγω και της κατάργησης των τελών roaming, εξαιτίας της μεταβολής των τιμών λιανικής στις ξένες αγορές, η κερδοφορία έχει μειωθεί, οδηγώντας σε πτώση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 60% σε σύγκριση με το b’ τρίμηνο του 2016.Ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 527 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 28%.

Η αποτίμηση του ΟΤΕ είναι σε προσαρμοσμένη βάση κοντά στις 18 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της χρήσης και 4,1 φορές την επιχειρηματική αξία. Η ταχύτατη μείωση του καθαρού δανεισμού (στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 20% των λειτουργικών κερδών) και η υπόσχεση της διοίκησης για διατήρηση της μόχλευσης στα επίπεδα 0,6 – 0,8 αφήνουν χώρο είτε για σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου είτε για εξαγορές. Πιθανότατα αυτό να αποτελεί και το βασικό καταλύτη που κοιτάζει η αγορά παρά την σχετικά ήπια εξέλιξη της κερδοφορίας. Σε κοντινό ορίζοντα η πώληση του 5% που κατέχει το Δημόσιο καθώς αποτελεί μνημονιακόπροαπαιτούμενο.

Πως έκλεισε το εξάμηνο του 2016 σε κάθε 

Σε εκατ. ευρώ OTE Cosmote
Ελλάδα
Cosmote
Ρουμανία
Cosmote
Αλβανία
Ρουμανία
(Σταθερή)
Λοιπά Απαλειφές Διαγραφές Σύνολο Ομίλου Δ(%)
Σταθερή τηλεφωνία 724,5 17,0 0,0 0,0 250,7 167,7 (90,4) 1.069,5 2,12%
Κινητή τηλεφωνία 15,2 548,8 212,4 32,4 23,6 0,0 (94,9) 737,5 -1,95%
Άλλα Έσοδα 43,1 0,4 1,9 0,5 20,7 58,7 (64,5) 60,8 -27,36%
Σύνολο Κύκλου εργασιών 782,8 566,2 214,3 32,9 295,0 226,4 (249,8) 1.867,8 -0,82%
Άλλα οργανικά αποτελέσματα 2,8 3,5 1,0 0,0 13,9 0,4 (0,4) 21,2 31,68%
Σύνολο Οργανικών εξόδων (456,6) (382,9) (186,2) (30,0) (270,4) (204,6) 249,0 (1.281,7) 0,55%
Λειτουργικά Κέρδη 329,0 186,8 29,1 2,9 38,5 22,2 (1,2) 607,3 -0,52%
Περιθώριο Λειτουργικών κερδών (%) 42,0% 33,0% 13,6% 8,8% 13,1% 9,8% 0,5% 32,5% 0,30%
Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη 331,1 186,8 29,5 2,9 46,8 22,1 (1,2) 618,0 -0,35%
Προσαρ, Περιθ, Λειτουργικών κερδών (%) 42,3% 33,0% 13,8% 8,8% 15,9% 9,8% 0,5% 33,1% 0,47%
Καθαρά κέρδη προς τους μετόχους 67,5 0,00%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

_____________ 

Πετρόπουλος:

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24,5%  έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από τον τομέα των Επαγγελματικών Οχημάτων (-42%) και οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών.  Το μικτό κέρδος σε επίπεδο Ομίλου ήταν 20,5% έναντι 16,4% το 2016. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 9,7% και της Εταιρείας 9,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ειδικότερα,  τα έξοδα του  προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 43% περίπου του συνόλου των εξόδων. O δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε σταθερός, στα 22,6 εκατ. ευρώενώτο χρηματοοικονομικό κόστος αντιθέτως κατά 14,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η εταιρία κατέχει 112.022 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,19 ευρώ ανά μετοχή.Στα 36 εκατ. ευρώ η αποτίμηση που δείχνει μάλλον απαιτητική, ωστόσο ο όμιλος διαθέτει σημαντική ακίνητη περιούσια που δικαιολογεί ίσως την διαπραγμάτευση σε επίπεδα κοντά στην καθαρή της θέση (1,1 φορές).

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα ανά τομέα στο εξάμηνο (Διαφορά % σε σχέση με πέρυσι)

 

Τομέας Επαγγελματικά Οχήματα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Λιπαντικά & Μπατάρεις Εκμετάλλευση Ακινήτων Λοιπά Σύνολο
Πωλήσεις 17.387,6 8.777,6 11.087,0 37.252,2
Δ (%) -41,7%  -11,4%  15,0%      -24,5% 
Μικτό αποτέλεσμα 2.918,1 2.232,6 2.500,9 7.651,6
Δ (%) -12,9%  -9,0%  8,2%      -5,7% 
Αποτέλεσμα προ φόρων 545,0 -283,1 646,3 277,9 -2.486,2 1.344,0
Δ (%) -59,4%  -358,9%  4,5%  16,9%  -3,6%  -40,9% 

 

Πως έκλεισε το εξάμηνο και το τρίμηνο της Πετρόπουλος

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2016 2017 Y-o-Y 2016 2017 Y-o-Y
Σε χιλ. ευρώ Η1 Η1 (%) Q2 Q2 (%)
Πωλήσεις 49.354 37.252 -24,5% 25.690 20.602 -19,8%
Λειτουργικά κέρδη 3.476 2.469 -29,0% 2.010 1.311 -34,8%
Περιθώριο λειτ. Κερδων 7,0%  6,6%  -42 bps  7,8%  6,4%  -146 bps 
Καθαρά Κέρδη 1.603 850 -47,0% 985 510 -48,2%
Περιθώριο καθ. Κερδών 3,2%  2,3%  -97 bps  3,8%  2,5%  -136 bps 

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ