Ειρήσθω εν παρόδω και ατάκτως ερριμμένα…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και διαμορφώθηκαν στα 123,895 δισ. ευρώ έναντι 122,579 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Αντίθετα, περαιτέρω μείωση κατά 1,7% ή 904 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν οι δανειοδοτήσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Αύγουστο του 2016 ήταν αρνητική κατά 609 εκατομμύρια ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 370 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Αρνητική κατά 263 εκατομμύρια ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2016 έναντι αρνητικής καθαρής ροής 226 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΟΛΠ- ΕΞΑΜΗΝΟ: Αποθέματα: 2,13 εκατ. από 2,2 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 22,1 εκατ. από 20,34 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 173,12 εκατ. από 174,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 71,5 από 75,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 9 εκατ. από 6 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 56,8 εκατ. από 62,5 εκατ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες:  Αρνητικές 2,67 εκατ. από θετικές 11,38 εκατ. ευρώ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 46,16 εκατ. από 48,7 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ:  1,61 εκατ. ευρώ από 7,63 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 8,52 εκατ. από 17,4 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ:514 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 1091 από 1121 άτομα.

OΛΠ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ στη τιμή των 12,00 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 9,80 – 14,78  ευρώ. Συναλλαγές 2016: Ουσιαστικά 1,45 εκατ. τμχ (μέσος όρος 8000 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 13,88 ευρώ (-13,5%). PRICE/Book value: 1,73 (πλασματική, λόγω χαμηλής αποτίμησης ΠΑΓΙΩΝ στοιχείων) ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:0,46 (πλασματικός λόγω “ανακριβούς” καθαρής θέσης). P/E: (6μηνο) 186. EV/EBITDA: 38 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: “Πάσχει” από κέρδη+ κύκλο εργασιών κι αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην αντιμετώπιση της μετοχής από την αγορά…

ΔΕΗ: Ανακοινώνει αύριο πριν την έναρξη της συνεδρίασης το 6μηνο της. Σύμφωνα με τους αναλυτές της IBG θα εμφανίσει κέρδη 86,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,4% σε ετήσια βάση στο εξάμηνο λόγω αδύναμων εσόδων αλλά και αυξημένων προβλέψεων. Οι ίδιοι διατηρούν την σύσταση “ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ” με τιμή-στόχο στα 2,5000 ευρώ…

ΕΥΔΑΠ: Θα ανακοινώσει στις 30 Σεπτεμβρίου τα δικά της αποτελέσματα. Τελευταία ημέρα της 3μηνης προθεσμίας που αφειδώς τους δίνεται!!! Και πάλι οι αναλυτές της IBG δίνουν τις εκτιμήσεις τους κάνοντας λόγο για κερδοφορία 15 εκατ. ευρώ (-12% συγκριτικά με το αντίστοιχο 6μηνο του 2015). Οι ίδιοι διατηρούν την τιμή-στόχο των 6,00 ευρώ και την σύσταση ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ για την μετοχή της επιχείρησης.

ΛΟΥΛΗ- ΕΞΑΜΗΝΟ: Αποθέματα:  18,5 εκατ. από 21,6 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 31,8 εκατ. από 33,5 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 89 εκατ. από 88,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: ΜΗΔΕΝ από 6 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 31,2 εκατ. από 29,6 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 6 εκατ. από 6,9 εκατ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 5,55 εκατ. όσες και πέρυσι…ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 48,9 εκατ. από 47,4 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 830 χιλ. από 890 χιλ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 4,8 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 500 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 243 από 239 άτομα.

ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 25,8 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,5100 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016:1,2900 – 1,7600 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 89 χιλ. τμχ   (μέσος όρος 490 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 1,5000 ευρώ. PRICE/Book value: 0,29. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,28. P/E: 31 (6μηνο). EV/EBITDA: 10,7 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μία υγιής και σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμημένη εταιρεία…

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ- ΕΞΑΜΗΝΟ: Αποθέματα: 10,88 εκατ. από 11,14  εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 5,01 εκατ. από 4,95 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 54,75 εκατ. από 54,16 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 10,8 από 11,06 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 4,59 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 2,7 εκατ. από 4,18 εκατ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: -983 εκατ. εκατ.από +1,27 εκατ. ευρώ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14,85 εκατ. από 15,33 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 560,5 χιλ. από ζημίες 709 χιλ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 1,55 εκατ. από 0,37 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 265,8 χιλ. ευρώ από 336,2 χιλ.ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 406 από 450 άτομα.

ΚΛΜ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 11,74 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,2920 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 0,2180 – 0,3530 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 109375   (μέσος όρος 600 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 0,2990 ευρώ. PRICE/Book value: 0,21 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,23. P/E: 21 (6μηνο). EV/EBITDA: 15,7 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μία υγιής και σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμημένη εταιρεία…