Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της πώλησης του 100% των θυγατρικών της στη Σερβία

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (“ΕΤΕ”) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD (“VOBAN”) καιNBG Leasing doo (“NBG Leasing”) έναντι του τιμήματος των €125 εκατομμυρίων και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία (συνολικά, η “Συναλλαγή”), μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού.

Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV(1). Η επιτυχής ολοκλήρωση της Συναλλαγής αυξάνει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ για το Q3.17 κατά 44 μονάδες βάσης, μετά την κεφαλαιακή επίπτωση που αναγνωρίστηκε στο Q2.17 κατά την υπογραφή της Συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ενισχύει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €270 εκ., λαμβάνοντας υπόψη και την αποπληρωμή του ενδο-ομιλικού δανεισμού.

Η Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic & Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Σημείωση 1: Βάσει του Tangible Book Value της 31.12.2016