Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πέντε νέων ομολόγων 

_______

  • Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πέντε νέων ομολόγων 

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πέντε νέων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εκδόσεως 05.12.2017 και ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστου ενέκρινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων της Πρότασης Ανταλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 30/11/2017.

Πρόκειται για τα ακόλουθα ομόλογα:

•         4.355.990.324 τεμάχια, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,50%, ISIN GR0114030555

•         5.962.747.327 τεμάχια, 10ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,75%, ISIN GR0124034688

•         6.091.218.404 τεμάχια, 15ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,90%, ISIN GR0128015725

•         4.805.399.486 τεμάχια, 19ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,00%, ISIN GR0133011248

•         4.603.713.186 τεμάχια, 24ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,20%, ISIN GR0138015814

Παράλληλα, ενημερώθηκε για την ακύρωση και διαγραφή τεμαχίων καθενός εκ των παρακάτω εισηγμένων στο ΧΑ Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Πρότασης Ανταλλαγής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πέντε νέων ομολόγων

 

Οι προαναφερόμενες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2017.