Εβδομαδιαίο Τεχνικό Σχόλιο – IBG

  • Στηρίξεις 769 και 753
  • Αντιστάσεις  800 μονάδες και 827

ΓΡΑΦΤΗΚΕ στις 15/9

H διάσπαση της σημαντικής στήριξης του Γενικού Δείκτη στην ζώνη των 800 μονάδων, οδήγησε τις τιμές στο sell-off της Παρασκευής, με αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της τεχνικής εικόνας της αγοράς, η οποία πολύ πιθανόν να βρεθεί σύντομα στην επόμενη σημαντική στήριξη των 753 μονάδων.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο σχόλιό μας, η κακή εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη ήταν αυτή που έσπασε πτωτικά την παρατεταμένη συσσώρευση στην αγορά και κατά την γνώμη μας θα επηρεάσει άμεσα την πορεία του Γενικού Δείκτη στις επόμενες συνεδριάσεις.

IBG Disclaimer http://www.ibg.gr/disclaimers/IBGDisclaimer.pdf (contact: [email protected])