ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Διοικούσας Επιτροπής Χ.Α.

25 Απριλίου 2017

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Κατά την σημερινή της συνεδρίαση, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

  • Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
  • Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, της εταιρίας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(ISIN:GRS111003018), η οποία πραγματοποιείται  υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 38,3433646445215 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, με τιμή διάθεση μετοχής €0,30. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τηνΠέμπτη 4 Μαΐου 2017 έως και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 2.023.132 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 έως και την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
  • Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των 4.450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. (ISIN:GRS339003022), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 89 ομολογιών.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα τουwww.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax. 210-3366 101