ΕΧΑΕ: Απόκτηση ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. της 19/9 2017, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών την εταιρείας “ΑΤΤΙCA BANK”. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξίων ορίστηκε η Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.