ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 -Τράπεζες και ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματά τους

ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 -Τράπεζες: Οι πωλήσεις παγίων και συμμετοχών συνεχίστηκαν στο β’ τρίμηνο με κυριότερες αυτές της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και χαρτοφυλάκια δανείων σε βαλκανικές θυγατρικές και ένα μικρό αριθμό από ακίνητα.

Ο λόγος των καταθέσεων προς δάνεια αναμένεται να σημειώσει βελτίωση υπέρ της μείωσης του ELA (-4 δις ευρώ) μεταφέροντας μικρές βελτιώσεις στο επιτοκιακό αποτέλεσμα, οριακές μεν αλλά σημαντικές για την διατήρηση του αμιγώς οργανικού αποτελέσματος σε ικανοποιητικά επίπεδα.

  • Αυξημένα θα είναι και τα έσοδα από προμήθειες λόγω της μείωσης ή και εξάλειψης του «ακριβού» Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ αλλά και από την διάθεση των εισηγμένων ομολογιακών εκδόσεων που έφεραν κάποια ικανοποιητικά έσοδα στους αναδόχους.

Ακόμα, αναμένεται να εμφανιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίδραση των ενεργειών αναδιάρθρωσης (Εθελούσια έξοδος, εξορθολογισμός/βελτιστοποίηση δικτύου) αυξάνοντας τα επαναλαμβανόμενα οργανικά έξοδα.

  • Επισημαίνεται ότι στο α’ τρίμηνο ο λόγος κόστος/έσοδα έσπασε το φράγμα του 50% για πρώτη φορά μετά το 2011 με τον στόχο να έχει τεθεί στο 45%.  Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από το μέτωπο των πιστωτικών ζημιών όπου το κόστος αναμένεται να προσεγγίσει σε μικτό επίπεδο τις 200 μονάδες βάσης (222 στο α’ τρίμηνο).

Το καλό χρηματιστηριακό κλίμα στην εγχώρια αλλά και την διεθνή αγορά αναμένεται αφενός να ενισχύσει τα έσοδα από τις χρηματοοικονομικές πράξεις και να βελτιώσει την αποτίμηση των ομολόγων ενισχύοντας την καθαρή θέση.

  • Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να κλείσουν το εξάμηνο με κερδοφορία με την Εθνική Τράπεζα να αποκτά προβάδισμα λόγω των σημαντικών κινήσεων που έχουν προηγηθεί στην διάθεση και αξιοποίηση των θυγατρικών της.