ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΔΕΑ… σε ώτα μη ακουόντων άραγε;;

Γνωστός χρηματιστής, πελάτες του οποίου είναι τοποθετημένοι στην Inform Λύκος αναρωτήθηκε τι θα γίνει στη θεωρητική περίπτωση που ο βασικός μέτοχος εξαγοράσει τελικά τη δραστηριότητα των καρτών από την εισηγμένη εταιρεία προς 40 εκατ. ευρώ…

(όπως πιθανότατα θα ψηφιστεί στη γενική συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου) και λίγους μήνες μετά, ή έστω ύστερα από δύο χρόνια την πουλήσει σε τρίτους προς 50, 60, ή 100 εκατ. ευρώ;

Και αν στην περίπτωση της Inform Λύκος το ερώτημα είναι απλά υποθετικό, υπάρχει ήδη το παράδειγμα της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά όπου το 2013 οι μικρομέτοχοι οδηγήθηκαν σε ρευστοποίηση των θέσεών τους προκειμένου η εταιρεία να φύγει από το ΧΑ

Και ένα περίπου χρόνο αργότερα (πριν από λίγες εβδομάδες) ο βασικός της μέτοχος πούλησε την ίδια εταιρεία έναντι υπερδιπλάσιου τιμήματος.

Προτείνει λοιπόν ο γνωστός χρηματιστής την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και μεταξύ των αλλαγών που θα γίνουν, να συμπεριληφθεί και η παρακάτω:

Σε περίπτωση που μια εταιρεία η οποία αποχωρεί από το ταμπλό επειδή εξαγοράζεται από το βασικό της μέτοχο, πουληθεί μέσα στην επόμενη πενταετία έναντι υψηλότερου τιμήματος, οι μέτοχοι μειοψηφίας να δικαιούνται να εισπράξουν το υπερβάλλον ποσό που τους αναλογεί.

Καθόλου κακή ιδέα (από την στήλη του Χαμαιλέοντα χθες)…

Γνωστός χρηματιστής, πελάτες του οποίου είναι τοποθετημένοι στην Inform Λύκος αναρωτήθηκε τι θα γίνει στη θεωρητική περίπτωση που ο βασικός μέτοχος εξαγοράσει τελικά τη δραστηριότητα των καρτών από την εισηγμένη εταιρεία προς 40 εκατ. ευρώ…

(όπως πιθανότατα θα ψηφιστεί στη γενική συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου) και λίγους μήνες μετά, ή έστω ύστερα από δύο χρόνια την πουλήσει σε τρίτους προς 50, 60, ή 100 εκατ. ευρώ;

Και αν στην περίπτωση της Inform Λύκος το ερώτημα είναι απλά υποθετικό, υπάρχει ήδη το παράδειγμα της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά όπου το 2013 οι μικρομέτοχοι οδηγήθηκαν σε ρευστοποίηση των θέσεών τους προκειμένου η εταιρεία να φύγει από το ΧΑ

Και ένα περίπου χρόνο αργότερα (πριν από λίγες εβδομάδες) ο βασικός της μέτοχος πούλησε την ίδια εταιρεία έναντι υπερδιπλάσιου τιμήματος.

Προτείνει λοιπόν ο γνωστός χρηματιστής την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και μεταξύ των αλλαγών που θα γίνουν, να συμπεριληφθεί και η παρακάτω:

Σε περίπτωση που μια εταιρεία η οποία αποχωρεί από το ταμπλό επειδή εξαγοράζεται από το βασικό της μέτοχο, πουληθεί μέσα στην επόμενη πενταετία έναντι υψηλότερου τιμήματος, οι μέτοχοι μειοψηφίας να δικαιούνται να εισπράξουν το υπερβάλλον ποσό που τους αναλογεί.

Καθόλου κακή ιδέα (από την στήλη του Χαμαιλέοντα χθες)…