ΕΛΣΤΑΤ: Χρέη 3,56 δισ. ευρώ άφησαν τα Μνημόνια στην χώρα

Το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), η μεταποίηση, τα τουριστικά καταλύματα και η εστίαση ήταν τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης, αφήνοντας μαζί με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που πτώχευσαν με δικαστική απόφαση ανοιχτές απαιτήσεις σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενους, ύψους 3,6 δισ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2010 -2014.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τις τελεσίδικες αποφάσεις πτωχεύσεων, εμπορικές επιχειρήσεις αφορά το 45,7% από τις 1.061 αποφάσεις πτωχεύσεων που ενέκριναν σε μέση ετήσια βάση τα ελληνικά δικαστήρια τη δεκαετία 2004-2014. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αφορούν μόνο τις αιτήσεις που δικάστηκαν και όχι το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί αλλά δεν έχουν δικαστεί.

Ακτινογραφία
Ειδικότερα για το εμπόριο και την πενταετία 2010-2014, οι αποφάσεις για πτώχευση εμπορικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 43,4% του συνόλου το 2010, το 50% το 2011, το 45,55 το 2012, το 48,3% το 2013 και το 41,2% το 2014.

Το δεύτερο μεγάλο θύμα της κρίσης είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς αντιπροσωπεύουν σχεδόν τη μία στις πέντε (ποσοστό 22,4%) τελεσίδικες αποφάσεις πτωχεύσεων. Στα χρόνια των Μνημονίων όμως το ποσοστό μεγαλώνει, αφού το 2010 οι πτωχεύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων φτάνουν το 24,7%, το 2011 το 23,4%, το 2012 το 26,4%, το 2013 το 17,6% και το 2014 το 22,1%.

Περίπου μία στις 10 πτωχεύσεις αφορούσε τη δραστηριότητα παροχής καταλύματος και εστίασης. Το 2010 οι αποφάσεις πτώχευσης για τον κλάδο έφτασαν το 10,3%, το 2011, το 9,9%, το 2012 το 10,8%, το 2013 το 12,4% και το 2014 το 14,6%.

Η αμέσως επόμενη κατηγορία με τις μεγαλύτερες πτωχεύσεις είναι ο χώρος των κατασκευών με ένα ποσοστό περίπου 5% σε μέσο όρο.

Απαιτήσεις
Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι ότι επλήγησαν οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Συγκεκριμένα από τις κηρυχθείσες το 42% ήταν ατομικές επιχειρήσεις, το 11% προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρίες), ενώ το 47% αφορούσε σε κεφαλαιουχικές εταιρίες (ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες).

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενους που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2004-2014, προκύπτει ότι για 130 περίπου επαληθεύσεις κατά μέσο όρο ετησίως βεβαιώνεται παθητικό κατά μέσο όρο 470 εκατ. ευρώ και μόνο για την πενταετία 2010-2014 οι σωρευτικές απαιτήσεις έφτασαν τα 3,56 δισ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών φτάνουν τα χρόνια των Μνημονίων και μόνο για τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις πτωχεύσεων τα 8.262 άτομα.