ΕΛΠΕ: Καθαρά κέρδη 24,1 εκατ. προβλέπουν οι αναλυτές της Επενδυτικής Τράπεζας

ΕΛΠΕ: Καθαρά κέρδη 24,1 εκατ. βλέπει η Επενδυτική Τράπεζα

Η IBG διατηρεί τιμή-στόχο στα 6,5 ευρώ με σύσταση “ΑΓΟΡΑ” για τη μετοχή.
Εκτίναξη των EBITDA κατά 142% στα 128,5 εκατ. ευρώ και κέρδη ύψους 24,1 εκατ. ευρώ θα εμφανίσει το β’ τρίμηνο η Ελληνικά Πετρέλαια σύμφωνα με ανάλυση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. 
Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, οι θετικές επιπτώσεις από το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης μετριάζονται από τις εργασίες συντήρησης. 

Σχετική εικόνα

Η IBG διατηρεί τιμή-στόχο στα 6,5000 ευρώ με σύσταση “AΓΟΡA” για τη μετοχή.
Τα ΕΛΠΕ  δημοσιεύουν αποτελέσματα την Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.