ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. – Παρουσιάσεις – ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε

05.05.2015 18:50
Παρουσιάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. [ΕΛΚΑ] ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) [ΧΑΚΟΡ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

16:52
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014