ΕΛΒΑΛ: «Εύλογη» η σχέση ανταλλαγής για την απορρόφηση της ΕΤΕΜ

Mε αναλογία 1 μετοχή ΕΛΒΑΛ για κάθε 6 μετοχές ΕΤΕΜ

 

«Εύλογη και δίκαιη» χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΒΑΛ τη σχέση ανταλλαγής μετοχών για την απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την πρώτη, η οποία βάσει της απόφασης των διοικητικών συμβουλίων των δύο εισηγμένων διαμορφώνεται σε 6 μετοχές της ΕΤΕΜ για κάθε 1 της ΕΛΒΑΛ.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΒΑΛ, από τις μεθόδους αποτίμησης που διενεργήθηκαν προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής διαμορφώνεται μεταξύ 0,1463821 και 0,1803789 με κεντρική τιμή 0,1625128, που σημαίνει ότι για μία μετοχή της ΕΛΒΑΛ που θα προκύψει από την απορρόφηση της ΕΤΕΜ, οι μέτοχοι μειοψηφίας της ΕΤΕΜ θα πρέπει να δώσουν από 5,5438862 έως 6,8314384 μετοχές της ΕΤΕΜ με κεντρική σχέση 6,1533631 μετοχές.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών αποφάσισαν όπως οι μέτοχοι της ΕΤΕΜ (πλην της μετόχου ΕΛΒΑΛ) λάβουν 1 μετοχή της ΕΛΒΑΛ για κάθε 6 μετοχές που κατέχουν στην ΕΤΕΜ. Σημειώνεται ότι επίκειται η γενική συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τους όρους της απορρόφησης. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένοι όροι είναι ίδιοι ακριβώς με αυτούς του προηγούμενου εγχειρήματος, όροι που είχαν προκαλέσει τις αντιδράσεις μετόχων μειοψηφίας (οικογένεια Καλλέργη) με ποσοστό άνω του 5%.

 

* ,