ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ανεβάζει απότομα τους όγκους της…

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα και ευνοείται κατά τους πρώτους μήνες του 2017 από την πορεία της διεθνούς τιμής του μετάλλου.

Η μετοχή έχει ανεβάσει σημαντικά τους όγκους της σήμερα στις 100 χιλ. τεμάχια με χαμηλό – υψηλό 0,9900 – 1,0300 και στο ένα (1) ευρώ τώρα. Στο +24% η άνοδος της μετοχής στο 2017, με την λογιστική αξία της στα 3,6500 ευρώ…

______________

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ κι ας την σνομπάρουν αγρίως… Κινείται εγκλωβισμένη σε ένα μικρό εύρος 4-5 σεντς μεταξύ 0,9200-0,9700 με μικρές αυξομειώσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω.

  • ΒΟΟΚ VALUE μετοχής 3,6500 ευρώ και στο ταμπλό 0,9890 ευρώ. ΕΦΕΤΟΣ +24,4% με συναλλαγές 467 χιλ. τμχ στο εύρος 0,6900 με 1,0300 ευρώ και μ.ο. 0,8500… ΑΥΞΗΣΗ από 63,6 σε 65,3 εκατ. ευρώ της Καθαρής Θέσης. ΤΑΜΕΙΟΝ 4,72 εκατ. και δανεισμός 28,3 εκατ.

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ(1): ΜΕ κέρδη 1,6 εκατ. (1η κερδοφόρα χρήση ύστερα από πολλά έτη) από ζημίες 2,4 εκατ. το 2015. ΚΑΙ πωλήσεις 75,23 εκατ. από 63,45 εκατ. ευρώ, με τα ΕΒΙΤDA σε 7,42 εκατ. από 2,95 εκατ. ευρώ.

  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 28,3 εκατ. και καθαρός δαν. 23,6 εκατ. Αμοιβές 563 χιλ.και προσωπικό 190 άτομα
  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 18,2 εκατ. — P/E 11,4 — P/BV 0,27 — EV/EBITDA 6,2 –
  • NETDEBT/EBITDA 3,18 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 0,36…

_________________________

Η Έλαστρον θα εστιάσει φέτος στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εξαγωγών των χαλυβουργικών προϊόντων, στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά, χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η είσπραξη των απαιτήσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διάθεση καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της ολοκλήρωσης επενδύσεων σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του κόστους λειτουργίας και αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της απορροφηθείσας εταιρίας CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Print Friendly, PDF & Email