ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα, σε συνέχεια της από 24.11.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη σε αναδιάρθρωση  του τραπεζικού δανεισμού της συνάπτοντας την Παρασκευή 25.11.2016 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 22,5εκατ. ευρώ.

Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και διοργανώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  Στην κάλυψη του δανείου συμμετέχουν επιπλέον οι τράπεζες, EFG Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα.

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών θα γίνει σε δέκα (10) ανισόποσες  εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής  γενομένης σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Ομολογιακού Δανείου.

* ,