ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΦΓΚΡΠ και ΕΧΑΕ διαμορφώνουν το 25,8% του γ.δ.

Βάσει των χθεσινών τιμών κλεισίματος η βαρύτητά τους στη διαμόρφωση του γ.δ. άγγιζε το 26%. 

Αναλυτικά: ΕΕΕ 12,73%, ΜΠΕΛΑ 5,16%, ΦΦΓΚΡΠ 4,87% και ΕΧΑΕ 3,02%.