ΔEH: Το 197-200 είναι αντίσταση, ενώ διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο…

Mε αναπροσαρμοσμένη πλέον την τιμή της μετοχής της ΔEH….

Το επίπεδο των 1,97-2,00 ευρώ είναι η αντίσταση στη παρούσα φάση…

Ενδεχόμενη διάσπασή του είναι ικανή να μας… μεταφέρει στο επόμενο, αυτό των 2,0600 ευρώ…

Αναφορικά με τα επίπεδα στηρίξεων… αυτά προσδιορίζονται στα 1,8300 αρχικά (πλησιέστερο) και 1,7500 έπειτα (κύριο επίπεδο στήριξης)

FAST FINANCE SEC