Δραστηριότητα Αγορών: Συν/γές- Συν/γές Κλάδων- Πακέτα- Τιμές Κλεισίματος -19 Αυγ 2016

19 Αυγ 2016

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 21.715.862 99,51 15.792.815,57 99,90 37.248.000.795,52 92,43
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 4.161 0,02 4.244,72 0,03 2.702.798.687,83 6,71
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 102.205 0,47 12.195,8 0,08 136.453.637,61 0,34
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 190.496.278,36 0,47
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 0 0,00 0 0,00 6.675.958,95 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 0,00 24,4 0,00 13.462.719,24 0,03
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 207.682 0,95 695,1 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Αγορά Όγκος Αξία Κεφαλαιοποίηση
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 22.029.914 15.809.975,59 40.297.888.077,51
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 18 85,86 118.980.722,52