Δεν μπορείτε να τις βγάλετε; Τότε, βγάλτε τις από τους δείκτες! Αυτό γιατι δεν το κάνετε; Ποιούς φοβάσθε;

Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν σας είναι εύκολο να τις βάλετε σε ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ. Να το δεχτούμε…

Βγάλτε τις όμως από τους δείκτες… Αυτό γιατι δεν το κάνετε;

Δεν μπορείτε να τις βγάλετε από τους δείκτες; Το καταλαβαίνουμε, ας το δεχτούμε κι αυτό.

ΜΕΙΩΣΤΕ όμως τις σταθμίσεις, κατεβάστε τις με το “ΜΗΔΕΝ” μπροστά…

ΑΥΤΟ γιατί δεν το κάνετε;

* ,