Δεν μας είπαν όμως πόσο λογιστική και τριτοκοσμικού τύπου θα είναι η επερχόμενη ανάπτυξη…

Το να εξισορροπείς σε σχετικό βαθμό τον προυπολογισμό σου και το εξωτερικό σου ισοζύγιο μέσω:

  • υψηλότατης ανεργίας,
  • εργασιακής μετανάστευσης,
  • μείωσης κατα 27% του ΑΕΠ σου
  • με το κατά κεφαλήν ίσως και στο -40%,
  • πτώσης του ενεργητικού σου
  • και των ιδιωτικών και κρατικών περιουσιακών στοιχείων πλέον του 50%,
  • χωρίς προοπτικές πραγματικής ανάπτυξης,
  • ΔΕΝ το λες σταθεροποίηση της οικονομίας.

Μπορείς ίσως να το αποκαλέσεις μια αμήχανη στάση για τα χειρότερα, πάντως όχι σταθεροποίηση.
Σταθεροποίηση χωρίς προοπτικές ανάπτυξης και μόνο με εσωτερική υποτίμηση ΔΕΝ υφίσταται.

Ιδιαίτερα όταν έχεις μπροστά σου νέα άγρια υφεσιακά δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούν 3,5% ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι τουλάχιστον το 2022

  • για να πάνε στο χρέος (τόκοι), μείωση συντάξεων από το 2019 και μείωση του αφορολόγητου από το 2020.

Χρυσώνουν το χάπι, λέγοντας ότι η ανάπτυξη θα καλύψει το όποιο κόστος. Δεν είπαν όμως πόσο λογιστική και τριτοκοσμικού τύπου θα είναι η επερχόμενη ανάπτυξη…

Κατερίνα Πάντα