Δεν θα κλείσει κανένα από τα κανάλια που εκπέμπουν, πως ψήφισαν οι δικαστές

Τρεις τάσεις σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορια εντός της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη διάρκεια της έντονης, εξάωρης, χθεσινοβραδινής, πέμπτης κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψης, που εξέτασε το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών και κατέληξε τελικά στο να κριθεί αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο της Κυβέρνησης.

Η πρώτη τάση που στηρίχθηκε από την πλειοψηφία αφορούσε την αντισυνταγματικότητα του νόμου με επίκεντρο τις αρμοδιότητες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που έλαβε 14 ψήφους.

Η δεύτερη αφορούσε τη συνταγματικότητα του νόμου που έλαβε 11 ψήφους.

Μία πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλαβε μόνο τρεις ψήφους περιλάμβανε ενδιάμεση λύση, ώστε το δικαστήριο να εκδώσει προδικαστική απόφαση και σε ένα μήνα να αποφανθεί οριστικά.

Τελικά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέληξε μετά από εξάωρη διάσκεψη στο να κρίνει αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης χωρίς αστερίσκους, αποφασίζοντας πως μόνον το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, έχει κατά το Σύνταγμα, την αρμοδιότητα να αδειοδοτεί τα κανάλια.

Μέχρι συνεπώς να συγκροτηθεί το ΕΣΡ κανένα από τα κανάλια που εκπέμπουν δεν μπορεί να κλείσει και ως εκ τούτου το μαύρο στις τηλεοπτικές οθόνες δεν μπορεί να πέσει, ενώ επιπλέον ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε είναι άκυρος.

Το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου, το οποίο θα εξηγεί αναλυτικά σε ποιά σημεία βασίστηκε η πλειοψηφία των συμβούλων της Επικρατείας για την έκδοση της επίμαχης απόφασης, αλλά και σε ποιά ζητήματα η μειοψηφία είχε διαφορετική άποψη, αναμένεται να καθαρογραφεί το επόμενο διάστημα.