Δελτίο Τύπου Διοικούσας Επιτροπής Χ.Α. για INKAT, ΦΡΛΚ, ΑΙΟΛΙΚΗ και ΑΘΗΝΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της χθεσινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των 100.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN: GRS233003003), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας «J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε.».

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

  • Παύση διαπραγμάτευσης των 11.178.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (ISIN: GRS179003009), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,12, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 2.235.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €5,60. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017. Κατόπιν επακόλουθης αύξησης τη ονομαστικής αξίας της μετοχής από €5,60 σε €10,00 και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €10,00 σε €3,60, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 2.235.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας  με νέα ονομαστική αξία εκάστης €3,60 είναι η Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN: GRS096003009) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,97 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,10 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ» (νέο ISIN) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,35 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €3,25 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.

 

* ,