Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι Eυρώ

Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Αθήνα, 20 Μαΐου 2017 Α/A 94

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ
με τους όρους των παρακάτω σημειώσεων (*)
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 1 ΕΥΡΩ)
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,1179 1,13467 1,09554
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**) 0,85834 0,87122 0,84117
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,441 7,5526 7,2922
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,7841 9,9309 9,5884
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 124,44 126,31 121,95
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1,09264 1,10903 1,07079
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 9,3781 9,5188 9,1905
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,51917 1,54196 1,48879
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,50054 1,52305 1,47053
(*) Σημειώσεις:
(1) Για συναλλαγές με ιδιώτες οι τιμές ισχύουν μέχρι του ισοτίμου ΕΥΡΩ 10.000.
Συναλλαγές με ιδιώτες διενεργούνται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της
ΤτΕ εκτός του Κεντρικού Καταστήματος.
(2) Για συναλλαγές με τις Τράπεζες οι τιμές ισχύουν για διάθεση-απόκτηση ξένων
τραπεζογραμματίων μέχρι του ισοτίμου ΕΥΡΩ 50.000.- ανά νόμισμα ημερησίως.
(3) Για συναλλαγές με τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οι τιμές ισχύουν για
εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του
ισοτίμου ΕΥΡΩ 5.000.- ανά νόμισμα ημερησίως.
(4) Για ποσά μεγαλύτερα των ως άνω ορίων θα γίνεται συναλλαγή, ως προς την
τιμή, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος του
Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων.
(**) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου
Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).

* ,