Δελτία Τύπου Προέδρου Χ.Α. — 11ο Annual Greek Roadshow in London