Δείτε την πρόταση της Ένωσης Ελλήνων αναλυτών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών στα κόκκινα δάνεια

Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς – Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.

Μέλος του EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies)

Σοφοκλέους 10, 105 59 Αθήνα,

Ε-mail: hacsagr@yahoo.gr,

Τηλέφωνο: 697 5061610

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Η Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών (Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.) ιδρύθηκε το 2002, και είναι η επαγγελματική ένωση των πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών αναλυτών και διαχειριστών χαρτοφυλακίου. Για να γίνει κάποιος μέλος μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μεταξύ άλλων να έχει πιστοποιηθεί είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)/ Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), είτε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ενώσεων Αναλυτών (ACIIA) με τη διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση CIIA.

Η Ένωσή μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (EFFAS), η οποία συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και άλλους διεθνείς οργανισμούς σε συμβουλευτικό ρόλο σχετικά με θέματα νομοθεσίας του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Οι πιστοποιημένοι αναλυτές αποτελούμε μια ομάδα με υψηλή κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία, καθώς οι περισσότεροι είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σε σχετικά αντικείμενα και έχουμε μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή αντικείμενα. Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία (Ν. 2836/2000, Άρθρο 4 & Ν. 3606/2007, Άρθρο 14), πέρα από την κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σχετική εργασιακή εμπειρία, και τη γνώση ξένων γλωσσών να πιστοποιούμαστε μέσω επίπονων και πολυεπίπεδων εξετάσεων από την Ε.Κ./ΤτΕ, για να μπορούμε να ασκούμε το επάγγελμά μας.

Είμαστε δηλαδή, ένα αυστηρά εποπτευόμενο επάγγελμα με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, αρκετά υψηλότερο μάλιστα από πολλών άλλων επαγγελμάτων, στα οποία η νομοθεσία δίνει πολύ περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας σχετικά με νομοσχέδιο που από ότι διαβάζουμε προτίθεστε σύντομα να καταθέσετε στη Βουλή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό χρεών επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν όχι μόνο τους εκατοντάδες πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, αλλά και τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

Σε διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο, εμφανίζεται το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο να προβλέπει ότι η διαδικασία διακανονισμού χρεών επιχειρήσεων θα αξιολογεί αρχικά τη βιωσιμότητά τους και στη συνέχεια για όσες κρίνονται βιώσιμες θα ακολουθείται η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Με έκπληξη διαβάζουμε στα δημοσιεύματα αυτά:

1. Ότι θα υπάρχει προτυποποιημένο λογισμικό που θα κρίνει σε πρώτη φάση τη βιωσιμότητα ή μη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πέρα από το ότι η ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι τα μοντέλα που αξιολογούν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων δεν μπορούν ακόμα με ασφάλεια να προβλέψουν ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν μεσοπρόθεσμα, τίθεται και το θέμα οτι αν τέτοια τυποποιημένα μοντέλα μπορούσαν να το προβλέψουν, τότε δε θα υπήρχαν διεθνώς χιλιάδες προβληματικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες δις. μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, καθώς το λογισμικό θα έθετε αυτόματο «κόφτη» στα πολύ αρχικά στάδια μη βιωσιμότητάς τους.

Θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση ενός προτυποποιημένου μοντέλου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας που να αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή να προτείνει εναλλακτικές επιλογές που θα καθιστούσαν μια επιχείρηση βιώσιμη, θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία με δυσμενές αποτέλεσμα το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων που ίσως θα μπορούσαν να επιβιώσουν.

2. Ότι θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μητρώο αξιολογητών / διαμεσολαβητών.

Ο αξιολογητής βιωσιμότητας είναι προφανές ότι πρέπει να έχει σε βάθος γνώση και πρακτική εμπειρία σχετικά με τη χρηματοοικονομική επιστήμη και τα μοντέλα εκτίμησης βιωσιμότητας, και επιπλέον να μπορεί να εκτιμήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης και την ικανότητά της να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Απαιτείται δηλαδή γνώση και εμπειρία σε αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται σε καθημερινή βάση οι πιστοποιημένοι από την ΕΚ/ΤτΕ χρηματοοικονομικοί αναλυτές και μερικοί ακόμα σχετικοί επαγγελματίες.

Ο διαμεσολαβητής, ήδη εκ του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, καλείται να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να καταλήξουν σε αμοιβαία επωφελή λύση. Οι ικανότητές του λοιπόν αφορούν τη διαπραγμάτευση και όχι την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας της επιχείρησης και ο ρόλος του θεωρούμε πως πρέπει να ξεκινάει αφού έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση βιωσιμότητας του αξιολογητή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά πιθανό ότι θα χρειαστεί η επιπρόσθετη γνωμοδότηση του αξιολογητή βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και του αποτελέσματος αυτής.

Εκτιμούμε λοιπόν ότι επιβάλλεται η θεσμοθέτηση του ρόλου του αξιολογητή βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικός και σαφέστατα διακριτός από το ρόλο του διαμεσολαβητή. Επιπροσθέτως, δυσμενή εντύπωση μας έχει προκαλέσει γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε κληθεί και εμείς ως Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών, να συνεισφέρουμε με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας στην προσπάθεια επίλυσης του «καυτού» θέματος των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, που εδώ και καιρό απειλεί το υγιές επιχειρείν, τις τράπεζες και την οικονομία γενικότερα.

Διαθέτουμε και τις γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρήσεων ώστε να μπορούμε να φέρουμε σε πέρας με επιτυχία ένα τέτοιο έργο, ενώ είμαστε πιστοποιημένοι από τις εποπτικές αρχές σε σχετικό αντικείμενο, αρκετοί δε από εμάς εδώ και μια 15ετία. Προκειμένου λοιπόν η όλη σχεδιαζόμενη διαδικασία να έχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα σας ζητούμε να δείτε θετικά την πρότασή μας στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια», η οποία συνοπτικά είναι η ακόλουθη:

Α. Προτείνουμε τη δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών Βιωσιμότητας το οποίο θα στελεχώνεται από πιστοποιημένους από την ΕΚ/ΤτΕ Οικονομικούς Αναλυτές καθώς και από άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις, την εμπειρία, τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις και τη διάθεση να φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο έργο.

Β. Να μην κριθούν επιχειρήσεις ως βιώσιμες ή μη βιώσιμες, αποκλειστικά και μόνο από προτυποποιημένα μοντέλα βιωσιμότητας.

Γ. Να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ του ρόλου του αξιολογητή βιωσιμότητας επιχειρήσεων και του διαμεσολαβητή. Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρότασή μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΑΜΑ

Παναγιώτης Αλεξόπουλος