Δείκτης Σχετικής Δύναμης (Relative strength index)

Δείκτης Σχετικής Δύναμης (Relative strength index)

Γενικά
Ο δείκτης Σχετικής Δύναμης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Welles Wilder*** to 1978. Το όνομα του δείκτη είναι μάλλον παραπλανητικό, αφού δεν συγκρίνει τη σχετική απόδοση δύο μετοχών, αλλά την εσωτερική δύναμη μιας μετοχής.
Ενα πιο σωστό όνομα θα ήταν δείκτης εσωτερικής δύναμης.

Ερμηνεία
Οταν ο Wilder παρουσίασε το δείκτη για πρώτη φορά πρότεινε την περίοδο των 14 ημερών ως την καλύτερη για το δείκτη. Σήμερα οι περίοδοι των 9 και 25 ημερών είναι εξίσου δημοφιλείς. Φυσικά όσο μικρότερη είναι η περίοδος τόσο πιο πολλά ζικ-ζακ παρουσιάζει ο δείκτης (αυτό ισχύει για όλους τους δείκτες).

Ο δείκτης Σχετικής Δύναμης ακολουθεί τις αλλαγές στην τιμή της μετοχής και η τιμή του κυμαίνεται ανάμεσα στο 0 και το 100. Μια επικρατούσα μέθοδος ανάλυσης του δείκτη είναι η παρατήρηση αποκλίσεων ανάμεσα στο δείκτη και την τιμή της μετοχής. Αν η μετοχή ανεβαίνει συνεχώς, αλλά η ανοδική της πορεία δεν ακολουθείται από ψηλότερες τιμές του δείκτη Σχετικής Δύναμης, τα πράγματα μάλλον δεν είναι ρόδινα. Αν μάλιστα ο δείκτης αντί να φτάσει σε ψηλότερη τιμή πέσει πιο χαμηλά από κάποιο άλλο πρόσφατο χαμηλό σημείο, ενώ η μετοχή ανεβαίνει σε ψηλότερα επίπεδα (“αποτυχίας διάσπασης”, failure swing), τότε τα πράγματα όχι μόνο δεν είναι ρόδινα αλλά μάλλον είναι σκούρα.

Ο Wilder τονίζει μερικές από τις πέντε χρήσεις αυτού του δείκτη:

α) Ακραίες τιμές του δείκτη
Συνήθως ο δείκτης φτάνει σε κορυφές όταν ξεπεράσει το 70 και πατώνει όταν πέσει κάτω από 30. Μάλιστα αυτό γίνεται συνήθως πριν η ίδια η μετοχή να φτάσει σε αντίστοιχα επίπεδα.
β) Σχέδια γραφημάτων
Στο δείκτη Σχετικής Δύναμης συχνά παρατηρούμε σχεδιασμούς “κεφαλιού και ώμων” ή “τριγώνων” που μπορεί και να μην είναι ορατοί στο γράφημα τιμών.
γ) Αποτυχίες διάσπασης (ή ξεπέρασμα τιμών στήριξης ή αντίστασης).
Συμβαίνουν όταν ο δείκτης ξεπερνάει κάποια προηγούμενη μέγιστη τιμή (κορυφή) ή πέφτει κάτω από κάποια προηγούμενη ελάχιστη τιμή (πυθμένας).
δ) Στήριξη και αντίσταση
Ο δείκτης δείχνει μερικές φορές επίπεδα στήριξης ή αντίστασης καλύτερα από ό,τι οι τιμές τις μετοχής καθ’ εαυτές.
ε) Αποκλίσεις
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αποκλίσεις συμβαίνουν όταν η τιμή της μετοχής ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) και η άνοδος (ή η κάθοδος) αυτή δεν επιβεβαιώνεται από ανάλογες κινήσεις στην τιμή του δείκτη Σχετικής Δύναμης. Αυτό που συνήθως ακολουθεί αυτές τις αποκλίσεις είναι διόρθωση (αντιστροφή) της τιμής της μετοχής και κίνηση ανάλογη με αυτήν του δείκτη.

Στο παραπάνω γράφημα στο σημείο Α, ο δείκτης δείχνει ότι η μετοχή είναι υπερ-αγορασμένη. Στο Β η μετοχή κάνει καινούριο ρεκόρ, ενώ ο δείκτης είναι χαμηλότερα (απόκλιση). Ακολουθεί διόρθωση της τιμής. Στο σημείο Γ η μετοχή είναι υπερ-πουλημένη (ο δείκτης βρίσκεται κάτω από το 30). Η ακραία αυτή αντίδραση διορθώνεται στο διάστημα που ακολουθεί.

Αλλη μια κλασική περίπτωση απόκλισης. Το ψηλότερο σημείο της μετοχής για το διάστημα που παρουσιάζεται είναι το Γ. Όμως ο δείκτης στο Γ έχει πέσει κατά πολύ από τη μέγιστη τιμή του (κοντά στο Β).

………………….

J. Welles Wilder Jr. started his working life as a mechanical engineer, and remained an engineer for just seven years. This overlapped with his investing in the real estate market which he then did full time for a few years. His partners bought him out in the early 1970s.

He commenced 13 years of full-time market research and trading in his “retirement.” He became interested in buying silver, and concluded that futures were the best way to gain leverage. He embarked to study and learn all he could about futures markets.

Image result for welles wilder

Mr. Wilder soon became recognized as a market master, having made major contributions in the field of technical analysis. He has written many articles on trading, appeared on numerous radio and television programs, and conducted technical trading seminars in Asia, Australia, Canada, USA, and Europe. He has also developed the Delta market timing software, One Day at a Time. Around the world, there are probably more traders using Mr. Wilder’s systems and methods than any other discipline.

Welles Wilder is best known for his technical indicators – now considered to be core indicators in technical analysis software. These include Average True Range, the Relative Strength Index, Directional Movement and the Parabolic Stop and Reverse.

* ,