Δείκτης Όγκου Ισορροπίας– OBV (On Balance Volume): Από τους πιο «δυνατούς»

Ο Δείκτης Όγκου Ισορροπίας είναι ένας από τους συνηθέστερους δείκτες και από τους πιο «δυνατούς», καθώς αξιοποιεί το χαρακτηριστικό του όγκου να προηγείται των κινήσεων της τιμής. Ο όγκος αποτελεί πολύτιμο δεδομένο και ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της τεχνικής ανάλυσης, καθώς προσφέρει επιβεβαιωτικά και προγνωστικά σήματα.

Ο δείκτης OBV μετράει τις αρνητικές και θετικές ροές του όγκου ενός τίτλου, σε σχέση με την εξέλιξη της τιμής του στο χρόνο. Ο υπολογισμός του δείκτη είναι αρκετά απλός, προσθέτει ή αφαιρεί από το σύνολο τον όγκο κάθε περιόδου ανάλογα με την κίνηση της τιμής. Προσδίδει θετικό ή αρνητικό πρόσημο στον συνολικό όγκο μιας περιόδου ανάλογα με τον αν η τιμή αυξήθηκε ή μειώθηκε. Δηλαδή αν η τιμή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη περίοδο της προσδίδεται θετικό πρόσημο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, αρνητικό.

OBV = Προηγούμενη τιμή OBV + Όγκος Τρέχουσας Περιόδου

Όπως γίνεται φανερό, ο δείκτης είναι ουσιαστικά ένα τρέχον σύνολο που αναπροσαρμόζεται για κάθε περίοδο ανάλογα τον όγκο και την κατεύθυνση της τιμής. Όταν παρουσιάζεται μια μείωση του όγκου ενώ η τιμή κινείται ανοδικά, αυτό πιθανότητα να υποκρύπτει σημαντικές πιέσεις από τους πωλητές, ενώ αυξημένος όγκος σε μια ανοδική περίοδο είναι σημάδι αγοραστικής πίεσης. Αν κατά την διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, δεν παρατηρείται και ανάλογη αύξηση του όγκου, τότε ίσως να είναι σημάδι ότι η τάση εξασθενεί.

Τα εγκυρότερα σήματα του OBV παράγονται μελετώντας και συγκρίνοντας τις τάσεις που αναπτύσσουν ο δείκτης και ο υποκείμενος τίτλος, η αξία αυτή καθ αυτή του δείκτη έχει μικρή έως καθόλου σημασία. Ψάχνουμε για σήματα που θα μας επιβεβαιώσουν την υπάρχουσα τάση ή θα μας επιδείξουν αποκλίσεις. Αν ο δείκτης κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της τάσης τότε αποτελεί ένα επιβεβαιωτικό σήμα. Αν, από την άλλη, παρουσιαστεί απόκλιση μεταξύ της τάσης του δείκτη και του διαγράμματος τιμών τότε περιμένουμε διόρθωση των τιμών ώστε να ακολουθήσουν την ένδειξη του OBV. (Σημειώνεται ότι πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες και εργαλεία της Τεχνικής ή Θεμελιώδους ανάλυσης πριν προχωρήσουμε σε μια κίνηση).

Αλέξιος Μπαλής