ΔΕΗ: Τα 262 και 285 είναι τα δύο βασικά μας επίπεδα…

Long με στοπ το 262

262 και 285 είναι τα δύο βασικά μας επίπεδα.

Κατοχύρωση του πρώτου μπορεί να μας δώσει και πάλι κίνηση στο 240

Αντίστοιχα κατοχύρωση του 285 μπορεί να μας φέρει στο 312 σε πρώτη και στο 335 σε δεύτερη φάση

Print Friendly, PDF & Email
* ,