ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ διαμορφώνουν το 14,8% του ΓΔ

Βάσει των χθεσινών τιμών κλεισίματος η βαρύτητα τους  στη διαμόρφωση του γ.δ. πλησίαζε το 16%. 

Αναλυτικά: ΔΕΗ 5,26% ΟΤΕ 4,90% και ΟΠΑΠ 4,67%..