ΔΕΗ: Μας δίνει σε πρώτη φάση την αντίδραση που αναμέναμε

Το επίπεδο των 3,9000 μας δίνει σε πρώτη φάση την αντίδραση που περιμέναμε.

Αυτό των 4,1400 ευρώ αποτελεί  την πλησιέστερη μας αντίσταση…

Με το αντίστοιχο των 4,3000 ευρώ να παραμένει σε κάθε περίπτωση η κύρια…

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

FAST FINANCE SEC