ΔΕΗ: Καλεί Λάρκο και ΑτΕ να υπογράψουν σύμβαση έως 31/12

Διατήρηση προσωρινά σε ισχύ των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου του 2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης και μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της νέας γενικής συνέλευσης, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ, της 23ης Δεκεμβρίου.

Επίσης εγκρίθηκαν όλες οι έως τώρα ενέργειες της διοίκησης της Επιχείρησης για τις εταιρείες Λάρκο και Αλουμίνιον της Ελλάδος που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση Προμήθειας.

Επιπλέον, υπήρξε δέσμευση της διοίκησης της ΔΕΗ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης προμήθειας από τις εταιρείες Λάρκο και Αλουμίνιον της Ελλάδος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ειδικότερα επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης που αφορούν την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης, η συνέλευση αποφάσισε τη διατήρηση προσωρινά σε ισχύ των αποφάσεων της συνέλευσης της 28.2.2014 μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης νέας γενικής συνέλευσης, ενόψει της οποίας η ΔΕΗ θα πρέπει να παράσχει αναλυτικότερες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους πελάτες Υψηλής Τάσης στο προσεχές μέλλον, ιδίως εν όψει των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που αφορούν στα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, στη διακοψιμότητα και την αντιστάθμιση κόστους του διοξειδίου του άνθρακα.

Να υπογράψουν σύμβαση έως 31/12 καλεί Λάρκο και ΑτΕ η ΔΕΗ – Προειδοποιεί ότι θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες

Αναφορικά με την έως τώρα μη υπογραφή σύμβασης προμήθειας – σύμφωνα με όσα είχε αποφασίσει η έκτακτη γενική συνέλευση της 28/2/14 – από τις εταιρείες Λάρκο και Αλουμίνιον της Ελλάδος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της προς τη διοίκηση της επιχείρησης,  εγκρίνοντας το σύνολο των έως τώρα ενεργειών της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Παράλληλα, η συνέλευση ζήτησε από τη διοίκηση να λάβει μέτρα –με στόχο τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος– σε περίπτωση που δεν υπογράψουν σύμβαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με τον εκπρόσωπο του βασικού μετόχου (Δημόσιο) να δηλώνει: «ειδικά για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, που δεν έχουν αποδεχθεί την απόφαση της από 28.2.2014 ΓΣ, το Ελληνικό Δημόσιο προτείνει να εγκριθούν οι ενέργειες στις οποίες  προέβη η Διοίκηση της εταιρείας, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, η Διοίκηση θα πρέπει να έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει μέτρα έναντι των εταιρειών που δεν υπογράφουν για το 2014 σύμβαση».

Σχετικά με τις επόμενες ενέργειες της ΔΕΗ ως προς το εν λόγω θέμα, η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναμείνει τις απαντήσεις των δύο εταιρειών επί των επιστολών που απηύθυνε προς αυτές πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση, ζητώντας τους να υπογράψουν το αργότερο έως τις 31/12/2014 συμβάσεις προμήθειας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσής της στις 28/2/2014. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΗ θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Πέραν των ανωτέρω, στην συνέλευση αποφασίστηκαν η έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου με συντελεστή 19% επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους  104.885.971,08 ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013, η επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και, τέλος η επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008,  μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.